neljapäev, 9. aprill 2015

Kus on Eesti kliimakangelased?

Eestis on kasutusele võetud sõna riskikapital. Inglise keeles mõistame selle all venture capital’i - investeerimisraha, mida paigutatakse suure potentsiaaliga ideedesse ja meeskondadesse. Tegu on kindlasti riskantse investeerimisvõimalusega, ent see sisaldab enda idees kordades enam võimalust kui riski. Seega, probleemi asemel võiksime edaspidi rääkida suurtest võimalustest!


Säästva tehnoloogia (eestikeelne vaste cleantechile) all peame silmas tooteid, teenuseid ja tehnoloogiaid, mis vähendavad ressursikasutust ja mõju keskkonnale. Tsiteerides Richard Bransoni 2011. aasta ütlemist: “Climate change is one of the greatest wealth creating opportunities of our generation”. Cleantech ettevõtted pakuvad lahendusi, mis vähendavad energia- ja materjalikasutust, kasutavad taastuvaid allikaid või likvideerivad inimtekkelist keskkonnareostust toodete, teenuste või tehnoloogiate arendamise abil. Võidavad need, kes saavad vähemaga rohkem teha.


Viimase kümne aasta jooksul on investeeringud taastuvenergeetika tehnoloogiasse üle maailma suurenenud Bloombergi andmetel viis korda. Kiiresti kasvab ka kogu cleantech valdkond tervikuna – ennustatakse, et edaspidine kasv on igal aastal 7-8 protsenti (Cleantech Finland). Kümne aasta pärast peaks säästva tehnoloogia valdkonda mahtuma 6 protsenti kogu maailma äritegevusest. Täna on Eestis ligi 30 cleantech idufirmat, nende hulgas on nii idee-tasandil olevad kui ka juba turul tegutsevad idufirmad. Selleks, et sarnaseid ettevõtteid oleks rohkem, need kasvaksid kiiremini ning suudaksid maailmakonkurentsis läbi lüüa, tuleb valdkonna arengut edendada senisest süsteemsemalt ja koordineeritumalt.


Kuidas Arengufond cleantech valdkonna arendamisele kaasa aitab?


Arengufondi alustas sügisel 2014 cleantech valdkonna kaardistamist, et välja selgitada valdkonnaga tegelevad organisatsioonid Eestis, nende vajadused ja soovid valdkonna arendamisel. Arengufond koordineerib valdkonda vajadustele vastavate  konkreetsete lahenduste väljatöötamiseks selliselt, et rohkem ettevõtteid innovatsioone cleantech valdkonna äriks muudaksid. Keskkonnapoliitikad ja nõuded ei ole skaleeruvad. Skaleeruvad on innovatsioonidel põhinevad ärimudelid, mis käivitavad cleantech ettevõtteid, vähendades ühtaegu kordades mõju kliimale. Cleantech valdkonna arendamise eesmärgiks on tuua Eesti cleantech valdkonna arendajana Euroopas kaardile ning aidata rohkematel ideealgetel kasvada globaalset mõju omavateks cleantech ettevõteteks.


Lisaks cleantech ettevõtluse jaoks sobiva keskkonna arendamisele, millise visioon on saada Euroopas tunnustatuks cleantech lahenduste arendaja ja rakendajana, keskendume neljale võtmevaldkonnale:  Cleantech idufirmad ja innovatsioon; haridus; teabevahetus, üritused ja võrgustumine ning rahvusvaheline koostöö.


Mida 2015. aastal teeme?


Arengufond käivitab 2015. aastal tegevused idufirmade suunal ning töötab koostöös cleantech tugiorganisatsioonide, klastrite, ettevõtjate ja idufirmadega välja Cleantech Fookusgrupi raames Eesti cleantech ökosüsteemi arendamise tegevuskava.
Idufirmadele on suunatud 2015. aastal järgmised programmid:
  • Cleantech Breeze on korra kuus toimuv ürituste sari, mis tutvustab säästva tehnoloogia trende, rahastus- ning õppimisvõimalusi ja tugiprogramme. Info ürituste kohta leiad siit.
  • ClimateLaunchpad on Euroopa suurim säästva tehnoloogia äriideede konkurss, mida korraldatakse 26 riigis. Programmi eesmärk on parandada cleantech ideega meeskondade kui ka eel- ning idufirma faasis olevate ettevõtete teadmisi ettevõtlusega alustamise põhitõdedest, idee potentsiaalikusest ja selleks vajaminevatest ressurssidest.  Koostöös programmi mentoritega saavutatakse idufirmade valmidus kandideerimiseks kiirendisse. Programmi kandideerimine on avatud ning programm algab 5. juunil.
  • Pioneers into Practice on Arengufondi ja Euroopa suurima kliima-alast innovatsiooni edendava organisatsiooni Climate-KIC programm ekspertide enesetäienduseks Euroopas. Arengufondil on võimalus saata maksimaalselt 15 eksperti Euroopasse praktikale.
  • Cleantech Startup Tour programmi raames toetame ambitsioonika cleantech idufirma välisreise investori või kliendiga kohtumiseks.
  • Nordic Cleantech Open on cleantech idufirmadele suunatud võistlusprogramm Skandinaavias, mida korraldab Cleantech Scandinavia ja mille tegevust Eestis koordineerib Arengufond.
  • Cleantech Open on maailma suurim säästva tehnoloogia start-up-kiirendi, mis asub Silicon Valleys. Cleantech Open’i partnerina pakub Eesti Arengufond ühel murrangulist lahendust väljatöötaval startupil võimalust osaleda Global Ideas võistlusel Silicon Valley’s.
Cleantech valdkonnas on palju võimalusi, Eestis on potentsiaali neid võimalusi realiseerida. Arengufondi cleantech tegevused toetavad tulevasi kliimakangelasi selliste võimaluste elluviimisel.
Vaata selgitavat videot cleantech-ist siit.
Cleantech valdkonna projektijuht Marit Sall

1 kommentaari :

Postita kommentaar