Teisipäev, 6. jaanuar 2015

Heateo Sihtasutus: ühiskondliku mõju osakute mudeli käivitamine on täies hoos

Tänaseks on selge, et Eestis eksisteerivad ühiskondlikud probleemid ei kao iseenesest. Rahvatervis, haridus, sotsiaalne toimetulek, tööhõive ja vananev elanikkond on ainult osa probleemsetest valdkondadest, mis meie ühiskonna heaolu ja majanduse arengut tagasi hoiavad. Igale probleemile lahenduse leidmine nõuab aga ressursse.
Heateo Sihtasutus on juba üle kümne aasta tegelenud teravaid ühiskondlikke probleeme lahendavate, suure mõjuga algatuste käivitamise ja kasvatamisega. Soovime juba 2015. aastal tuua Eestisse ühiskondliku mõju osakud, mille eesmärk on tõsta ühiskondlike probleemide lahendamise tulemuslikkust. Ühiskondliku mõju osakute (social impact bonds ehk SIB) näol on tegemist kolme sektori vahelise tööriistaga, mille abil saab riik kasutusele võtta uusi tõhusaid ennetus- ja teenusemudeleid, kaasates esialgse ressursina erasektori kapitali ning vabasektori mõjukamate organisatsioonide innovaatilisi tegevusmudeleid.
Ühiskondliku mõju osakute protsessi ettevalmistust toetab Eesti Arengufond konkursi Arenguidee 2014 raames mitmekülgselt – nii igakuise stipendiumi kui ka nõu ja jõuga. Mis on esimese poolaasta jooksul juhtunud ja kuidas osakute „eestistamine“ edeneb?
Esimese poolaasta fookus – kes on „paadis“ ja kuhupoole see tüürib?
Eduka SIBi tulemuseks lisaks õnnelikele investoritele on selle kaudu katsetatav uus ja parem avalik teenus—tulemuslikum ehk suurem arv abi saanud sihtgrupi liikmed ning kuluefektiivsem ehk eduka ennetuse abil kokku hoitud maksuraha. Positiivsed kõrvalmõjud hõlmavad näiteks nüüd tulemuspõhiselt organiseeritud kulurida riigieelarves ning võimekamat vabaühendust.
Sellise mõju saavutamise eelduseks on see, et on olemas motiveeritud osapooled ja meeskond, kes SIB ettevalmistust veavad.
2014. aasta III kvartal - poolaasta esimene pool oli pühendatud jõulisele „müügitegevusele“ – st. kohtumistele nii avaliku sektori esindajate, valdkonna ekspertide, vabatahtlike kui ka võimalike investoritega. Huvi SIB mudeli käivitamise vastu ületas kõrgelt meie ootusi. Seega – valmisolek on olemas! Otsustavaks saab aga asjaolu, kas SIB mudeliks vajaminevad eeldused on täidetud st. kas leiame sobiliku teemavaldkonna, parima teenusepakkuja ja kas/kuidas sobitub mudel olemasolevasse juriidilisse raamistikku.
2014. aasta IV kvartaleesmärgiks on valida välja sobiv SIBi valdkond, mis kõnetab riiki ja investored ning kus on olemas kõik eeldused heade tulemuste saavutamiseks. SIBi keskmes olev valdkond või ühiskondlik probleem peab  vastama järgmistele tunnustele:
  • Selge ja eristuva sihtgrupiga (eristatav kontrollgrupi olemasolu)
  • Valdkonnas on objektiivsed tulemusindikaatorid (edukuse mõõtmiseks)
  • Valdkonda juba rahastatakse (kuidas muidu tekiks kokkuhoid?)
  • Valdkonnas mõõdetakse teenuse tulemuslikkust (kuidas muidu tuluprognoose seada?)
  • Eduka sekkumise puhul tekib lähitulevikus suur kokkuhoid (teiste teenuste tarbimine, toetuste maksmine jne)
  • Juba praegu potentsiaalselt parema sekkumise olemasolu
  • Sellist või sarnast teenust osutavad mitmed võimekad vabaühendused

SIBi valdkonna välja valimiseks töötasime koos ministeeriumite jt riigiasutustega, et kaardistada prioriteetsed valdkonnad ja katsetamist vajavad teenused, mille kokku sobivust osakutega uurib valitsuse töö ja tulemustega hästi kursis olev Poliitikauuringute Keskus Praxis. Oleme nüüdseks välja valinud 3 esmapilgul sobivat  suuremat valdkonda, mida esialgu uurime:
  • (Noorte) kuritegevus ja rehabiliteerimisteenused
  • Haavatavate gruppide tööhõive ja tööturuteenused
  • Riskiperedega seotud programmid laiemalt
Pärast valdkondade sobivuse uuringut aitab selliseid teenuseid osutavaid vabaühendusi ja nende võimekust kaardistada Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. See saab olema meie 2015.aasta I kvartali põhifookuses. Lõppude lõpuks pole ju hästi sobivast probleemist kasu, kui seda keegi lahendamas pole.

Uute uudisteni SIB-rindel!

Maris Ojamuru
Heateo SA
www.heategu.ee

0 kommentaari :

Postita kommentaar