Esmaspäev, 8. september 2014

E-tervis vajab uut tuult tiibadesse

Eesti e-tervise süsteemi ja digiloo käivitamisest on möödas 10 aastat. On selge, et tervishoiusüsteem vajab täna uut hoogu ja julgeid otsuseid, nii nagu enamikus maailma riikides. 

Personaalmeditsiini ja e-tervise võimaluste kombineerimine uues võtmes peab andma hoo taas sisse ka Eesti e-tervise süsteemile. Praeguse ärimudeliga pole tervishoid jätkusuutlik, seega tuleb tervisesüsteemis olevat vähest raha kasutada targemalt – eesmärgiks rohkem tervist ja enne, kui tuleb minna haiglasse.

Kuidas panna inimesi endid oma tervise vastu rohkem huvi tundma ja sellesse panustama? Selleks soodsate eelduste kujundamisel on riigil kindlasti oma roll täita. Riik saab kujundada eeldused uute (sh ennetava iseloomuga) terviseteenuseid pakkuvate ettevõtete turuletulekuks. Samuti saab riik luua igale Eesti inimesele personaalse tervisekonto.

Personaalse tervisekonto ja virtuaalsete kliinikute kombinatsioon, mis kasutaks uusi tehnoloogilisi võimaluse uuel, avatud moel, oleks abiks kõigile tervisesüsteemi osapooltele, luues mitmeid võimalusi uute ettevõtete ja teenuste tekkeks, inimeste motiveerimiseks, täiendava raha süsteemi toomiseks. Lõpptulemusena tähendaks see ühte – rohkem tervist.

Mainitud ideed pole täiesti uued. Neid on varem välja pakutud nii Eestis (nt Arengufondi ideekonkursil) kui ka teiste maailma riikide poolt juba alustatud virtuaalsete otsustustoe teenustega praktikas. E-tervise arenguid maailmas tutvustas Arengufondi 29. augustil kogunenud inimestele ka Madis Tiik

Madis Tiik on üks Eesti e-tervise süsteemi käivitajatest, viimase kahe aasta jooksul aga olnud tegev Soome innovatsioonifondi Sitra juures e-tervise uute lahenduste initsiaatorina. Millised arengud on toimunud maailma edumeelsemates riikides, saab lähemalt lugeda Madis Tiigi Arengufondis peetud ettekandest.

Kui soovid edaspidi olla kursis Arengufondi tervisetehnoloogiate arengutega ja selles protsessis osaleda, siis anna endast märku aadressil kaja.kuivjogi@arengufond.ee.