Reede, 18. juuli 2014

Nutika spetsialiseerumise uued arengud

Eesti Arengufond on nutika spetsialiseerumise projekti Eestis vedanud 2012. aastast. Protsessi võib jagada kolmeks osaks:
1) Kasvualade valik - leidmaks sektorid, kus innovatsiooniks võimalus kõige suurem (analüüs)
2) Laiemate kitsaskohtade väljatoomine - rõhutamaks probleeme, mis kasvualade puhul vaja lahendada (analüüs)
3) Detailsem valdkondade analüüs ja selle põhjal vajalike tegevuste väljapakkumine

Laienenud meeskond

2014. aastal oleme jõudnud kolmanda punktini. See on väga oluline osa protsessist, mille jooksul läheme analüüsiga rohkem süvitsi ja detailidesse. Selleks on vajalik ka sügav teadmine valdkondadest ning seetõttu on Arengufondi meeskond täienenud alljärgnevate professionaalsete inimestega.
Kaja Kuivjõgi juhib tervisetehnoloogiate valdkonda. Kaja on olnud üks Eesti e-tervise platvormi eestvedajatest ning omab pikaajalist kogemust ka tehnoloogiate rakendamisel tervishoiusektoris.
Raul Ennus juhib IKT valdkonda. Omades pikka ettevõtluskogemust IKT sektoris, on Raulil väga turulähedane vaade sektorile.
Peep Siitam juhib Arengufondis Energiamajanduse arengukava koostamist. Pikk kogemus ettevõtlussektoris teeb temast ressursside väärindamise valdkonna jaoks väga hea vedaja. 
Kogu projekti toetab resideeruva ettevõtja rollis Tiit Paananen, tuues juurde Skype’i- ja ettevõtluskogemust.


Jätkavad ka nutikat spetsialiseerumist seni aktiivselt vedanud Kristjan Lepik, Pirko Konsa ja Caroline Rute.


Edasised tegevusedNutika spetsialiseerumise rahastus on kokku ca 145 miljonit eurot. Arengufondi nutika spetsialiseerumise meeskond nõustab ministeeriume selle raha jagamisel vastavate meetmete kujundamise läbi.

2014. aastal käib töö, et valmistada ette vahendite juhtimist 2015-2021 perioodil. Valdkonnajuhid liitusid meeskonnaga 2014. aasta aprillis ning juba juunis esitati nutika spetsialiseerumise juhtkomiteele sisulised valdkondlikud ettepanekud tehnoloogia-arenduskeskuste (TAKid) ja klastrite osas. Selle aasta oktoobris valmib detailne valdkondlik raport.

Võimalikult laia kaasamise eesmärgil on kokku kutsutud fookusgrupid, et koondada valdkonna ettevõtluse ning teaduse esindajate nägemusi. Kui soovite oma valdkondlikku teadmist meile edastada, siis võtke kindlasti ühendust valdkonnajuhtidega.

Käesoleva aasta teisel poolel tegeleb Arengufond kasvualade niššide defineerimisega ning kirjeldab tegevusi, mis on vajalikud, et kutsuda esile struktuurseid muudatusi Eestis olulistes majandusvaldkondades innovatsiooni edendamisel. Ühtlasi on väljatöötamisel täpsed ärilised indikaatorid ja eesmärgid valdkondadele.