esmaspäev, 21. oktoober 2013

Rohemajanduse kasvav turg Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas


Pilt: Tianjin öko-linn

Linnastumine, ühendumine ja tööstuse lähenemine on peamised megatrendid, mis mõjutavad keskkonnasõbraliku ehituse turgu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. Selle tulemusel arenev kauplemine keskkonnatoodete, -seadmete ja –teenustega tugevdab roheliste tööde, CO2-majanduse, investeeringute, teadus- ja arendustegevuse arengut ning tehnoloogilist arengut vee- ja jäätmemajanduse ning õhureostuse turgudel.  

Frost&Sullivan’i uuring Asia-Pacific Buildings Sector: Macro toMicro Implications of Mega Trends to 2025 pakub ülevaadet ehitussektorit mõjutavatest olulistest megatrendidest Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. Globaasled megatrendid, nagu linnastumine ning majanduslik ja tehnoloogiline areng muudavad Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna demograafilisi ja finantsilisi väljavaateid ning kujundavad piirkonna ehitussektorit. Uuritakse ehituse, energiakriisi ja CO2  emiteerimisega seotud trende, mis pikas perspektiivis loovad võimalusi ehitussektori arenguks sellistes suundades nagu rohelised ehitised, öko-linnad, öko-kuurortid, eelvalmistatud ehituselemendid, LED-valgustis ning ehitiste haldamine ja sellega seotud teenused.

Uuringus leitakse, et investeeringud CO2-majandusse ja rohemajanduse rahastamisse leiavad aset eelkõige vee- ja jäätmemajandusega seotud teenuste ja seadmete osas. Aastaks 2025 kasvavad teadus- ja arendustegevuse kulutused keskkonnasektoris 62%.

Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas kasvab nõudlus puhta vee järele ja ressurss muutub järjest napimaks. Aastaks 2025 tekib jäätmeid 26% rohkem ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkond jääb maailma suurimaks kasvuhoonegaaside emiteerijaks. 

„Keskkonnatoodete ja -teenuste turul osalejatele loovad selles regioonis uusi võimalusi vajadus uuendada veeressurssi, töödelda reovett ja suurenevat hulka erinevat tüüpi jäätmeid, käidelda vanu elektroonikaseadmeid ning parandada õhukvaliteeti,“ ütleb Frost & Sullivan’i keskkonnauuringute juht Melvin Leong.

Keskkonnatoodete ja teenuste turu suurenemine hakkab pakkuma palju töövõimalusi. Rohelised elukutsed, mille number kasvab aastaks 2025 80%, seab tähelepanu keskpunkti vee teemad, jäätmete tekitamise ja õhureostuse. „Piirkond on CO2-maksude ja kauplemisega muutumas CO2-majanduseks,“ märgib Leong. „Need põhimõtted tõukavad tagant Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uut majanduskeskkonda.“


Kokkuvõte megatrendidest

      Linnastumine: linn kui klient
Linnastumise järjest kiirenev tempo viib linna keskuse, äärelinnade ja tütarlinnade integreerumiseni, mille tulemusel linnad laienevad. Sellel on suur mõju tuleviku mobiilsusele, tööelule ja ühiskonnale.

     BRICS’ist edasi: järgmised mängumuutjad
Peaaegu kõigi Aasia ja Vaise ookeani riikide SKTs kasvab aastaks 2025 tööstuse osa. Hiina SKTst moodustab tööstus poole. Viis Aasia ja Vaikse ookeani riiki –Indoneesia, Hiina, Tai, Malaisia ja Lõuna-Korea - lisanduvad tänu kiirele industrialiseerimisele maailma suurima tööstuse osakaaluga riikide hulka.

     Ühendatus ja lähenemine
Kasvavad nii  rahvaarv, keskmise sissetulekuga inimeste arv kui ka majandus. Toodete ja teenuste tehnoloogiline innovatsioon annab impulsi ühendumiseks ja lähenemiseks. Uued tehnoloogiad mõjutavad seda, kuidas inimesed mõtlevad, suhtlevad ja töötavad, see aga viib rohelisema, targema ja tehnoloogiateadlikuma eluviisini. 


Megatrendide makromõjud ehitussektorile

     Energiakriis ja CO2 emissioon
Energiavajadus Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas kasvab. Kivisüsi ja nafta jäävad kaheks peamiseks energiaallikaks, kuid suurimat kasvu on oodata alternatiivsete energiaallikate, nagu tuumaenergia, hüdroenergia ning ka päikese-, tuule- ja maasoojusenergia, osas.
Ehitised on Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas suurimad energia tarbijad ja teisel kohal CO2 tekitamisel. Aastaks 2025 on pooled Aasia suurtest linnadest saavutanud rahuldava taseme maakasutuse efektiivsuses, energia tarbimises ja CO2 emiteerimisel.

     Hoonete ehitamine
Kasvav rahvaarv ja suurenev linnastumine koos majandusliku aktiivsuse kasvuga toob kaasa nõudluse elamute jm hoonete järele. Elamuehitus moodustab turust suurima osa ja muu ehitustegevus on seotud nii renoveerimise kui ka uute ehitistega.


Megatrendide mikromõjud ehitussektorile

     Ehitussktori areng ja roheline ehitus
Ehitiste sektor on suurim energia tarbija ja CO2 emiteerija. Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna linnades on maailma suurim arv kõrghooneid ja ehitusturu kindel kasv näitab, et see jääb samaks ka järgmisel kümnendil. Tänu kasvavale keskkonnateadlikkusele pakub roheline ehitus selles piirkonnas suuri võimalusi. Ka integreeritud disain on rohelise ehituse juures asjakohane ning eelvalmistatud elementide kasutamisel, aga ka öko-linnade ja kuurortide arendamisel järgitakse rohkem rohelisi standardeid. 

     Öko-linnad
Öko-linnade areng on Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas juba toimumas mitmete revolutsiooniliste mudelite näol, nagu taastuvenergia linnad, CO2-vabad linnad, aedlinnad, ressursisäästlikud linnad, isevarustusega linnad ja targad linnad. Tulevikus on nende arengute fookus kolmel teemal – jätkusuutlik elustiil, keskkonnasäästlikkus ja tegevuse jätkusuutlikkus. See avab ukse ehitustehnoloogiate turule, kus tehnoloogiad ja teenused keskenduvad infotehnoloogia kasutamisele, taastuvenergiale, rohelistele materjalidele ja energiasäästule.

     Öko-kuurordid
Aasia jääb ka tuleval kümnendil suuruselt teiseks turismipiirkonnaks, kuid välisturistide arvu kasv on selles piirkonnas suurim, mis mõjutab ka turismitööstuse buumi. Koos roheliste tehnoloogiate enneolematu progressiga muutuvad ka turismiettevõtete omanikud keskkonnasõbralikeks. Keskkonnasõbralikud rakendused, energiasääst ja keskkonnahoid muutuvad kiiresti hotellide ja kuurortide äriplaanide osaks. Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna erinevaist paigust võib leida märkimisväärse hulga öko-kuurorte, kuid kõige enam on neid Austraalias.  

     Eelvalmistatud detailid ja moodulid
Eelvalmistatud detailide ja moodulite kasutamine ei ole Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas uus kontseptsioon, kuid nende kasutamine on endiselt kasvamas. Eelvalmistatud elementide kasutamine on seotud säästliku ehituse, ehitusinfo modelleerimise ja roheliste materjalide valikuga. Eelvalmistatud detailide kasutamine annab parima võimaluse keskkonnasõbraliku ehitise sertifikaadi saamiseks, kuna võimaldab viia jäätmete tekitamise miinimumini ja säästab hea kavandamise korral energiat. Looduskatastroofid jm hädaolukorrad muudavad vajaduse eelvalmistatud detailidest ehitiste järele veelgi suuremaks.

     Valgusdioodid (LED valgustid)
Aasia ja Vaikse ookeani piirkond jääb peamiseks valgustite tootjaks ka järgmisel kümnendil.
LED-innovatsioon ja toodang kasvab selles regioonis Hiina, Jaapani, Lõuna-Korea ja Malaisia eestvedamisel ka edaspidi. Peale LED valgustite tavapärase kasutuse autotööstuses areneb see valdkond tänu energiasäästu eesmärkidele ka hoonete valgustamisel. On oodata orgaanilise valgusdioodi (OLED) esiletõusu.

     Poliitiline reform

Poliitilised reformid on vältimatud, kuna Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas otsitakse paremaid linnaplaneerimise ja kavandamise lahendusi, mis hõlmavad kompaktsete linnade arendamise, linnaruumi dünaamika modelleerimise, slummide ümberehitamise ja maakasutuse integreerimise põhimõtteid. Rohelisse tehnoloogiasse investeerijad võivad leida ärivõimalusi, kuna enamus Aasia ja Vaikse ookeani riike on juba andnud lubadusi toetada taastuvenergia kasutamist ja seadnud ka vastavad eesmärgid.

4 kommentaari :

aboshady ütles ...

شراء اثاث مستعمل بالرياض
شراء الاثاث المستعمل بالرياض
شركة شراء اثاث مستعمل بالرياض
شركة شراء الاثاث المستعمل بالرياض
ارقام اثاث مستعمل بالرياض
محلات شراء الاثاث المستعمل

قمم التميز ütles ...

شراء اثاث مستعمل بجدة
شراء اثاث مستعمل جدة
شراء الاثاث المستعمل بجدة

Florahmelda ütles ...

Hotel & hospitality assignment writing services are essential for hospitality management coursework writing service students and Hotel & Hospitality Writing Services seekers.

katie laner ütles ...

Nice to be visiting to your site i have waiting for this blog since so long and now i have it as i am also a content writer and i have done a lot of research on the quickbook error and write an article for you all to resolve this quickbook error #15215quickbooks unexpected error 5: A QBs Repairing Guide
Postita kommentaar