laupäev, 14. september 2013

fs: Pangad hakkavad arvestama looduskapitaliga


43 finantsasutust, sealhulgas Maailmapanga Grupi erasektori haru Rahvusvaheline Finantskorporatsioon (International Finance Corporation), on loonud töörühmad ÜRO Säästva arengu konverentsil 2012 (Rio +20) allkirjastastatud Looduskapitali deklaratsiooni (NaturalCapital Declaration) edasiarendamiseks. Käesoleva aasta juuni alguses jõuti tegevuste uude etappi, mille jooksul liitunud finantsasutused hakkavad rakendama Looduskapitali deklaratsiooni allakirjutamisel võetud kohustusi. Teist etappi kirjeldab põhjalikumalt Looduskapitali deklaratsiooni teekaart

Looduskapitali deklaratsiooni projektijuht Liesel Van Ast ütleb1, et pankurid peavad lahendama probleemi, kuidas looduskapitali üle arvestust pidada ning selgitama kõigile, miks seda on vaja teha ja kuidas seda teha. Praegu ei peeta tema sõnul looduskapitali ületarbimist äririskiks, sest igaüks usub et saab enne välja, kui ressursid lõppevad või õnnetus juhtub. Deklaratsiooniga liitunud loodavad seda suhtumist muuta ja panna ettevõtted maksma looduskapitali ületarbimise eest.

Ülesande lahendamiseks on tööle rakendatud neli töörühma, mida juhivad Rabobank (Holland), Banorte (Mehhiko), National Australia Bank ja Nedbank (Lõuna-Aafrika). Looduskapitali integreerimiseks finantsarvestusse, avalikustamisse ja aruandlusse tegeleb üks töörühmadest looduskapitali mõjude ja looduskapitalist sõltuvuse analüüsiga, teine metoodikate väljatöötamisega looduskapitaliga arvestamiseks laenamisel, investeerimisel ja kindlustuses, kolmas standardite ja mõõtmissüsteemide väljatöötamisega looduskapitali arvestamiseks ettevõtete arvepidamises ning neljas teadlikkuse tõstmise ja konsensuse loomisega looduskapitali integreerimiseks erasektori arvepidamisse

Projektis osalejad on seadnud endale ülesandeks saada süsteem aastaks 2020 tööle ja saada sellele ka tunnustus kõigi valitsuste poolt, kes on ratifitseerinud ÜRO kliimamuutuste raamkovnentsiooni.

Hinda algatuse peavooluks muutumise
Tee oma valik ja vajuta „Vote“. Tulemuste vaatamiseks vajuta „View Results“. Hinnata saab ainult ühe korra! Lisa kommentaaridesse ka oma valikute lühike põhjendus.

___________________