neljapäev, 13. juuni 2013

12 murrangulist tehnoloogiat, mis muudavad aastaks 2025 eluviisi, äritegevust ja maailma majandust

Teateid uutest tehnoloogiatest tuleb paljudest valdkondadest ja peaaegu igaüht neist nimetatakse läbimurdeks. Samas ei muuda iga uus tehnoloogia äritegevust ja ühiskonda, kuid mõned neist võivad tõesti olla murrangulised ning muuta oluliselt nii majandust kui ka eluviisi.

McKinsey Global Institute (MGI) selgitas põhjaliku analüüsi käigus välja 12 tehnoloogiat, mis võivad viia tõeliselt suurte muutusteni. Raportis „Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy“ vaadeldakse ka seda, mil moel need tehnoloogiad võivad meie maailma muuta ja antakse soovitusi, kuidas nende väljakutsetega toime tulla.

Murranguliste tehnoloogiate leidmiseks analüüsiti enam kui sadat tehnoloogiat, mida hinnati järgmiste kriteeriumide alusel:
  • tehnoloogia areneb kiiresti ja on olulisi läbimurdeid;
  • mõju potentsiaalne ulatus on lai (mõjutab paljusid ettevõtteid, seadmeid, tooteid, teenuseid);
  • märkimisväärne majanduslik mõju (kasumile, investeeringutele, tööjõukulule jne);
  • murranguline mõju majandusele (muudab elu- ja tööviisi, loob uusi võimalusi ettevõtetele, annab riikidele eeliseid ja mõjutab majanduskasvu).

Uuringus välja toodud 12 tehnoloogiat ei ole ainukesed, mis võivad tuua murrangulisi muutusi, kuid autorite arvates ei oma ülejäänud järgmisel kümnendil sama suurt ja pöördelist majanduslikku mõju. Samas ei välistata võimalust ootamatuks teaduslikuks läbimurdeks või teisteks faktoriteks, nagu uued poliitikad jmt.

Uuringu autorid rõhutavad, et allpool toodud tehnoloogiad toovad suurt kasu, kuid suured on ka väljakutsed. Kui ettevõtjad ja poliitikud ootavad seni, kuni nende tehnoloogiate mõju on juba täies jõus, võib olla liiga hilja, et saada kasu ja reageerida tagajärgedele. Kuigi kohased reaktsioonid erinevad sõltuvalt huvigruppidest ja tehnoloogiatest, on MGI toonud välja mõned soovitused, kuidas ettevõtted ja valitsused võiksid nende tehnoloogiate mõjude jaoks ette valmistuda.

Soovitused ettevõtjatele:
Murrangulised tehnoloogiad võivad ettevõtete olukorda dramaatiliselt muuta, luues täiesti uusi tooteid ja teenuseid ning muutes väärtusahelaid tootjate vahel või tootjate ja tarbijate vahel. Organisatsioonidel on vaja tihti kasutada uusi ärimudeleid, et midagi sellest väärtusest kätte saada. Ettevõtete juhid peavad valmistuma paljudeks erinevateks stsenaariumideks, loobuma senisest arusaamast konkurentsi ja riski suhtes ja otsima vanade mudelite asemele uusi. Samuti peavad organisatsioonid hoidma oma töötajate oskusi ajakohastena ning otsima tasakaalupunkti uute tehnoloogiate potentsiaalse kasu ja riski vahel.

Soovitused poliitikutele:
Poliitikud saavad kasutada uusi tehnoloogiaid enda ees seisvate väljakutsetega toime tulemiseks (nt kasutades Asjade internetti infrastruktuuri toimimise parandamiseks). Töö iseloom jätkab muutumist ja see nõuab tugevaid haridus- ja ümberõppe programme. Vastamaks väljakutsetele, mida uued tehnoloogiad kaasa toovad, saavad poliitikud kasutada neid samu uusi tehnoloogiaid, luues näiteks uusi haridus- ja koolitussüsteeme Mobiilse interneti abil. Mobiilne internet võib aidata ka avalikke teenuseid paremini ja efektiivsemalt osutada. Uute tehnoloogiate tegeliku mõju hindamiseks võiksid valitsused mõelda ka teistele mõõtmissüsteemidele, mis suudavad hinnata enamat kui ainult mõju SKT-le.  
1. Mobiilne internet
Majanduslik mõju aastal 2025: 3.7-10.8 triljonit USD aastas.

Üleüldine ühendatus ja aplikatsioonide kiire levik võimaldavad kasutajatel oma igapäevaseid asju ajada täiesti uuel moel. Üle 1 miljardi inimese juba omavad nutitelefone ja tablettarvuteid. USAs toimub üle 30% otsingutest ja 40% sotsiaalsest meediast läbi mobiilse interneti. Ennustatakse, et aastaks 2015 ületab juhtmevaba internetiühendus juhtmega internetti. Mobiilne internet areneb kiiresti koos intuitiivsete kasutajaliideste ja ja uute formaatidega, sh kantavad seadmed. Samuti kasutatakse mobiilse interneti aplikatsioone nii ettevõtlus- kui riigisektoris, mis võimaldab osutada paljusid teenuseid efektiivsemalt ja tõsta töötajate produktiivsust. Arengumaades võib mobiilne internet anda miljarditele inimesele võimaluse olla ühenduses maailmaga.

2. Teadmismahuka töö automatiseerimine
Majanduslik mõju aastal 2025: 5.2-6.7 triljonit USD aastas.

Edusammud tehisintellekti, masinõppe ja loomulike kasutajaliideste (nt hääletuvastus) alal võimaldavad automatiseerida mitmeid teadmismahuka töö ülesandeid, mille andmist masinatele on seni peetud võimatuks või ebapraktiliseks. Näiteks võivad mõned arvutid vastata struktureerimata küsimustele, nii et ilma spetsiaalse koolituseta töötajad või kliendid võivad iseseisvalt informatsiooni hankida. See loob uued võimalused teadmistemahuka töö organiseerimiseks ja teostamiseks.

3. Asjade internet
Majanduslik mõju aastal 2025: 2.7-6.2 triljonit USD aastas.

Kiiresti on levimas sensorite ja täiturmehhanismide lisamine masinatele ja teistele füüsilistele objektidele, et tuua need ühendatud maailma. Asjade internet võimaldab optimeerida protsesse tootmises ja logistikas, kasutatad efektiivselt loodusressursse (nt toodete liikumise jälgimine tehases, niiskuse mõõtmine põllul, veevoolu jälgimine veevärgis jmt.) Samuti on asjade internetti võimalik kasutada krooniliste haigete seisundi jälgimisel ja seeläbi nende tervise parandamisel.

4. Pilvetehnoloogia
Majanduslik mõju aastal 2025: 1.7-8.2 triljonit USD aastas.

Pilvetehnoloogia võimaldab minimaalse kohaliku tarkvara või töötlemisvõimsusega edastada interneti kaudu aplikatsioone või teenuseid. Pilvetehnoloogia teeb võimalikuks interneti-põhiste teenuste plahvatusliku kasvu ja võimaldab paranadada ka IT firmade ja valitsuste ökonoomikat, andes neile suurema paindlikkuse ja kiirema reageerimisvõime. Pilvetehnoloogia võimaldab täiesti uusi ärimudeleid, sh igasugused „pay-as-you-go“ teenusmudeleid.

5. Arenenud robootika
Majanduslik mõju aastal 2025: 1.7-4.5 triljonit USD aastas.

Arenenud robotid on kompaktsemad ja kergemini kohandatavad, kui möödunud kümnenditel kasutatud tööstusrobotid. Neil on nägemine, tehisintellekt, võime suhelda teiste seadmetega, sensorid ja täiturmehhanismid. Need robotid võivad töötada kõrvuti inimestega, nendega on lihtsam suhelda ja neid on töötajatel lihtsam programmeerida. Arenenud robotid võivad võtta inimestelt üle rohkem ülesandeid tööstuses, aga ka teeninduses nagu näiteks puhastamine ja hooldus. See tehnoloogia võimaldab kasutada uut tüüpi roboteid ka meditsiinis – näiteks võimaldavad robotid teha operatsioone väiksemate vigastustega, aga paljutõotavad on ka robootilised-proteesid ja eksoskeletid.

6. Autonoomsed ja peaaegu autonoomsed sõidukid
Majanduslik mõju aastal 2025: 0.2-1.9 triljonit USD aastas.

Juba praegu on võimalik ehitada autosid, laevu ja lennukeid, mis on kas täiesti või peaaegu autonoomsed (nt droon-lennukid ja Google’i isesõitvad autod).  Masin-nägemise tehnoloogia, tehisintellekt, sensorid ja täiturmehhanismid, mis muudavad need masinad võimalikuks, arenevad kiiresti. Järgneval kümnendil on võimalik odavaid ja turul kättesaadavaid droone ja veesõidukeid kasutada mitmel otstarbel. Autonoomsed autod võivad kaasa tuua revolutsiooni maanteetranspordis. Lisaks sellele omavad suurt väärtust ka juhti abistavad juhtimis-, pidurdus- ja kokkupõrget vältivad süsteemid. Autonoomsete autode kasutamisel suureneb turvalisus, väheneb CO2 emissioon, autojuhtidel on rohkem vaba või tööaega (käed vabad juhtimine) ning suureneb ka produktiivsus veonduses.

7. Järgmise põlvkonna geneetika
Majanduslik mõju aastal 2025: 0.7-1.6 triljonit USD aastas.

Järgmise põlvkonna geneetika seob geneetika ja suurte andmete analüüsimise võimekuse. Suhteliselt odavaid geneetilise analüüsi seadmeid on võimalik kasutada rutiinseks diagnostikaks, mis võimaldab leida sobiva ravi patsiendile. Järgmine samm on sünteetiline bioloogia – võime kohandada organisme DNA-d ”kirjutades”. Need saavutused mõjutavad oluliselt meditsiini ja põllumajandust.

8. Energia salvestamine
Majanduslik mõju aastal 2025: 0.1- 0.6 triljonit USD aastas.

Energia salvestamise tehnoloogiaid, nagu liitium-ioon patareid ja kütuse-elemendid juba kasutatakse elektri- ja hübriidautodes. Tuleval kümnendil võivad uued energiasalvestuse tehnoloogiad muuta elektriautode hinna konkurentsivõimeliseks, tuua elektri arengumaade eraldatud nurkadesse ja parandada elektrivõrgu efektiivsust. Praegu puudub elekter ca 1,2 miljardil inimesel. Arengud energia salvestamisel (sh pumbatud vesi või kokkupressitud gaas) võivad aidata kaasa hajutatud elektritootmise kasvule, võimaldavad päikese- ja tuuleenergia tootjatel hakkama saada tippkoormusega ja aitavad alandada ka kulusid.

9. 3D printimine
Majanduslik mõju aastal 2025: 0.2- 0.6 triljonit USD aastas.

Seni on 3D printimist kasutanud peamiselt tootedisainerid ja lihtsalt huvilised ning lisaks on vähesel määral ka tööstuslikke kasutusalasid. 3D printimise seadmete kvaliteet aga paraneb pidevalt ja kasutatavate materjalide hulk suureneb ning nii materjalide kui ka printerite hinnad alanevad kiiresti. See toob järjest lähemale aja, mil 3D printimine võidakse kiiresti omaks võtta tavatarbijate poolt, aga veel enam leiab see kasutust tööstuses. 3D printimise puhul võib ideest väga kiiresti saada valmis toode ja jäävad vahele mitmed traditsioonilise tööstuse etapid. Kuna 3D printimine võimaldab toota vastavalt tellimusele, mõjutab see tarneahelaid ja varuosadega varustamist, mis on tootjate peamised kuluallikad. Samuti võib 3D printimine vähendada materjali raiskamist ja luua objekte, mida on raske või võimatu traditsioonilisel moel toota. Lisaks tööstusele on 3D printimine (bioprintimine) leidnud rakendust ka meditsiinis - teadlased on suutnud juba organeid printida.  

10. Uued materjalid
Majanduslik mõju aastal 2025: 0.2- 0.5 triljonit USD aastas.

Paari viimase kümnendi jooksul on teadlased suutnud luua imeliste omadustega materjale. Näiteks on loodud targad materjalid, mis suudavad end ise parandada või puhastada, mäluga metalle, mis suudavad võtta tagasi algse kuju, pieso-elektrilist keraamikat ja kristalle, mis muudavad surve energiaks. Erilist tähelepanu väärivad nanomaterjalid, mis on eriti märkimisväärselt arenenud, millel on palju kasutusvaldkondi ja mis võivad pikas perspektiivis anda eriti suurt majanduslikku mõju. Näiteks võimaldavad grafeenist ja süsinikust nanotorud luua uut tüüpi ekraane ning väga efektiivseid patareisid ja päikeseelemente. Ravimitööstused on saavutamas edu nano-osakeste kasutamisel ravimite viimisel täpselt vajalikku kohta.  

11. Uued nafta- ja gaasipuurimistehnoloogiad
Majanduslik mõju aastal 2025: 0.1- 0.5 triljonit USD aastas.

Tehnoloogiad, mis võimaldavad koguda gaasi ja naftat ebatraditsioonilistest kohtadest, võimaldavad võtta kasutusele uut tüüpi varusid. Horisontaalne puurimine ja hüdrauliline purustamine võimaldavad ligi pääseda varudele, mida seni ei olnud majanduslikult mõistlik kasutusele võtta. Nafta- ja keemiatööstusele on nende tehnoloogiate arengul eriti suur mõju.

12. Taastuvenergia
Majanduslik mõju aastal 2025: 0.2- 0.3 triljonit USD aastas.

Taastuvenergia allikad nagu päike, tuul, hüdroelekter ja ookeani lained lubavad lõpmatut energiat, mis ei kahjusta keskkonda. Eriti kiiresti areneb päikeseenergeetika. Kahel viimasel kümnendil on päikeseenergia tootmise hind langenud ca 10 korda. Samas suureneb aga taastuvenergia tootmises kiiresti tuuleenergia osakaal. Päikese- ja tuuleenergia kasutuselevõtt arenenud maades nagu USA ja EL toimub üha kiirenevas tempos. Mis veelgi tähtsam, Hiinal, Indial jt tärkava majandusega riikidel on suured plaanid päikese- ja tuuleenergia kasutuselevõtuks, mis võimaldab jätkuvat kiiret kasvu, vähendades samas saastamisega seotud probleeme.  

65 kommentaari :

aboshady ütles ...

تركيب مكيفات
فني مكيفات
مشروع صيانة مكيفات
شركة صيانة مكيفات
صيانة مكيفات اسبليت
صيانة مكيفات بالرياض
تصليح مكيفات
شركة تصليح مكيفات اسبليت
صيانة التكييف المنزلي
فني تركيب مكيفات
صيانة مكيفات اسبليت بالرياض

Richard Majece ütles ...

In my opinion, on this website you can find useful advices and get a high grade. It will help you with writing research paper

Anonüümne ütles ...

If you are looking for good work then we provide the best high-quality essay and other assignments to help online services. Need Help With My Homework

Joy Brick ütles ...

Are you having concerns regarding your database assignment? Select our effective and remarkable Database Assignment Helpservices to finish your homework without any stress. Boost your marks using our writers’ help.
Database Management Assignment Help
Database Assignment Help Service
Database Project Help Service
Database Homework Help

Tuckerjackk ütles ...


Norton.com/Setup
Office.com/Setup
McAfee.com/Activate
McAfee.com/Activate

Academic Assignment Writing ütles ...


You have performed a great job on this article. It's very precise and highly qualitative. You've managed to make it readable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you so much.
good research paper topics
microsoft target market
microsoft strategy
microsoft marketing
harley davidson case study
harley davidson history
harley davidson mission statement
history of harley davidson
rhetorical analysis
rhetorical Strategies
how to write a rhetorical analysis
rhetorical analysis outline

hpprintercare ütles ...

My HP printer is not performing well from the previous week. I have never experienced any kind of technical problem with my printing machine, so I can’t say about HP Printer Offline problem. When I try to print the documents through HP printer, my printing machine displays why does my HP printer keep going offline? This offline problem is really a big technical problem for me. I am trying to find out the exact causes of it, therefore I look for online expert’s help. Can anyone recommend the best solutions to fix offline error.

Canon Support ütles ...

While working on canon printer, you are facing Canon printer error b200. It may be an annoying issue for you. This technical error can arise due to some hardware problems, which is related with the pint head or the printing machine. If you are confronting this error again and again, you can call our live printer technicians available round the clock. At this moment, our tech-geeks are available to help you immediately. Our techies have the technical potential for removing your technical worries immediately. By dialing our helpline number, you can call our certified technical experts instantly.

James Wick ütles ...

Students must avail of online assignment help service if they want to hire someone to do my assignment. Grab academic writing services to boost your knowledge as well as marks efficiently. Well if you get time you must read more
do my assignment for me
pay someone to do assignment

HP Printer Troubleshooting ütles ...

HP devices are used world-widely to complete the daily tasks related to printing and other laptop work. If a user face any technical issue with the device then customer support HP is very necessary to resolve the error. There are numbers of error that a user can face with HP device.

Assignment Help ütles ...

Assignment Help allows students to get worthy academic writing even in the US. They can complete their homework without any stress if they have the assistance of professional American academic writers.
Assignment Help Online
Online Assignment Help

Canon Support ütles ...

Canon Printer Setup is a very easy and very essential task to do because before this you won’t be able to use the printer properly. Canon printer has amazing features and it comes with complete printing solutions with additional characteristics. Therefore, this makes the canon printer worth using at the office as well at home. However, sometimes, the canon printer fails to perform properly or while setting up user forgot steps. In such a case, you can take experts’ help for the easy download of drivers, software and complete canon printer setup process. Our experts are well-trained in guiding proper steps to users to easily complete the setup process without facing any hassle.

harryparker0123 ütles ...

QuickBooks not opening is one of the most common problems that most of the QuickBooks users might come across. However, users don’t need to worry at all as the solution is as easy as a piece of cake. Below are the main reasons as to QuickBooksnot an opening that you should aware.

HP Printer Troubleshooting ütles ...

HP desktop/laptop, printer and other peripheral devices are used for multiple tasks. Due to excessive use you may face some technical issue with the device. You can contact HP Error Support to get immediate help from expert to fix errors with HP device.

qb service ütles ...

Nice blog. If you need any quickbooks related support contact quickbooks support number. Read More: quickbooks customer care number

QuickBooks Helpline Number ütles ...

Its really amazing blog.Thanks for the blog. If you need any assistance regarding quickbooks contact us. Read more: quickbooks customer service number

James Taylor ütles ...

The Annapurna poon hill trek difficulty is graded as moderate due to its steep terrain, high elevation, and basic facilities. This trail demands an average fitness with a great highland passion.

Eoin Morgan ütles ...

We are a certified, trustworthy, and independent QuickBooks support provider, having many years of experience of resolving common errors associated to QuickBooks. If you are experiencing QuickBooks Error 1723 on a regular basis, you can get connected with live QuickBooks professionals for getting online QuickBooks support or specialized assistance for this error code. Our certified QuickBooks advisors have many years of experience and expertise for solving QuickBooks error 1723 proficiently. Our QuickBooks support number is open 24 hours to provide instant support for any issues.

SUPPORT ütles ...

If your mouse pad or touchpad or the keyboard keys of your laptop abruptly stops working or your hp laptop keyboard not working. It may be due to outdated, corrupted or mismatched touchpad drivers in use or the touchpad that might be occupied with incorrect configurations and corrupt system files. If you want to Fix HP Laptop touchpad not working then contact our HP Support team or visit our website.

Assignment Help ütles ...

Use assignment help to connect with native academic writers in the UK. Students must try online academic writing services when they don't have ideas on how to write their papers without any stress.
Online assignment help
assignment help online
assignment helper
online assignment helper

Techsupport ütles ...

Is your echo dot working inappropriately and you want to Reset echo dot. For that, you have to make sure that you are connected to the internet, then download Alexa app from the play store/app store. Go to the settings menu then select add device option and tap on the echo dot. Connect your Echo device by attaching the cables to it, and set your echo device correctly. change your connection from the internet to the wifi for the use. your echo dot setup completed. Say the wake-up word "Alexa" and your device are ready to use. If you still face problems in setup then you can visit our site.

Brother Printer Offline Windows 10 ütles ...

Excellent information Providing by your Article, thank you for taking the time to share with us such a nice article.

Robert Ferguson ütles ...

I appreciate correctly shared ideas. As well, I prepare interesting psychology research paper topics for college students. In addition, psychology is my hobby.

Unknown ütles ...

We collected diverse love quotes to help remind you that it is normal to feel. I promised myself not to love someone for I cannot afford to lose

Assignment Help CA ütles ...

Assignment Help Canada by knowledgeable and experienced writers work like magic. When you have doubts about your project writing or anything, talk to experts of greatassignmenthelp Get an instant and quick help at reasonable price.
Assignment Help Online
Online Assignment Help

Chris Evans ütles ...

I know very well that roadrunner email is the most powerful emailing service for my effective emailing communication. I don’t have full technical skills to set up roadrunner email in I-Phone, so I want to use my skills for this set up process. But I am facing technical problems for setup roadrunner email in I-Phone. So anyone can recommend the easy tips to set up roadrunner email in I-Phone.

Assignment Help ütles ...

Take Online Assignment Help and finish your academic documents before the deadlines. Avail of the online academic writing services when you don’t want to lose your marks and degrade your academic performance in any condition. Make your project submission worthy of American universities using expert’s assistance.
Online Assignment
help with my assignment
Assignment Help Service

James Marcus ütles ...

Wow, Great blog and lovely post. The way you have chosen it and the way it is written, it is very good indeed. So please write some more related to this. I am your regular reader and I am also here for my website promotion. Whenever you need to Outlook Support and you want it from experts then contact us from our Outlook Support Phone number or Outlook customer Service Number . The outlook is an email application, which is used to send and receive emails.
Outlook technical Support Phone Number
Outlook tech Support Phone Number
How do I contact outlook by phone?
Microsoft Outlook Support
Is there a phone number for Outlook support?
Microsoft Support

roku link code activation ütles ...

Watch your favorite live sports, news, entertainment, and more. Plus, get unlimited access to the entire Roku streaming library To activate Roku code go to url if you need help to activate Roku.
roku com link
Roku com link activation
roku.com/link not working
Enter link code
Roku activation link
Roku TV activate
Roku device activate

Albert Smith ütles ...

12 groundbreaking technologies This website has very good content. Thank you for the great article I did enjoyed reading it, I will be sure to bookmark your blog. It is really very nice and you did a great job.We provide best services Ecommerce Website Development Dubai for your product.

Smith ryan ütles ...

HP is a big brand specially known for producing the top-quality printing machine. HP printers are the world-class printing machine, which have many striking, and wonderful functions. Hence, millions of users prefer HP printer for printing services. Sometimes, some users can experience some types of technical errors with their printing machine. One case is happening with me, I am experiencing HP printer offline error. When I give a printing command to my HP printer, I am experiencing the warning message printer says offline HP. This error is an irritating problem, hence I want to take the solutions for this error. Can anyone help me in solving offline error?

AOL DESKTOP GOLD DOWNLOAD ütles ...

If you are also looking to get done your CenturyLink Email Settings over your Android OR iPhone OR Windows Devices then you have reached to the right article for getting answers to all of your questions. By the end of this article, you will easily get to know the various steps that the user is need to take for getting the CenturyLink Email Server settings done over any of the following devices such as Android Device, iPhone Device, or Windows software enabled device.

Sem Curran ütles ...

I need a HP printer for printing the documents. HP printer is really an amazing printing product. HP printer has several striking features, hence all printer users prefer this printing product. I want to set up HP printer using
123.hp.com/setup. Initially, I have opened this link in the preferred browser. I have to click on “download” option. After clicking on download option, I have followed the displayed steps using 123.hp.com/setup. After this technical process, I am getting stuck in the setting up procedure.

getupdatehelp ütles ...

If you don’t have ideas about the Garmin map updater, you can call online certified Garmin professionals to get the guidance to install Garmin map updater. Our Garmin professionals are technically known for installing Garmin map updater in the proper ways.

jemas join ütles ...

yahoo mail services. I want to understand IMAP settings for my yahoo emailing services. I don’t have ideas about yahoo imap settings. Can anyone have the relevant answers for yahoo imap settings?

Yulia Hasyanti ütles ...

NovaPoker Adalah Situs Judi Poker Terbaik Dengan Taruhan Uang Asli Yang Menjaminkan Kemenangan Yang Tinggi

Jendralpoker Education ütles ...

Jendral poker adalah agen judi yang terpercaya di server PKV dengan persentase kemenangan yang tinggi.

Whatsapp: +855 8731 8883

jemas join ütles ...

I use AOL emailing service for smooth and clear communication. But from the last three or four weeks, my AOL mail is not working, so I am extremely disappointed.

jemas join ütles ...

Gmail users always take it for granted, until it is gone. Are you facing gmail problems
? Is your Gmail is not working? Well, it won’t work properly until you don’t fix it. But how?

Unknown ütles ...

If you have mould in your house than it is not safe to live in the house. Mostly time of the day we spent in our bedroom. Moulds grow in places with a lot of moisture. Areas like windows, pipes, leaks around the roof, or where there has been a flood, you can expect mold to form sooner or later. Some molds even grow on paper products, ceiling tiles, and wood items. So for mold inspection and testing call our customer support service providers to offer you best service and protection.

Delete Budget in QuickBooks Desktop ütles ...

I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

jemas join ütles ...

Due to some AOL IMAP Settings problems, I am getting problems to open them appropriately. I have taken online help from AOL technicians, but nothing is successful. Hence, it has become a big issue for me. Can you advise the best solutions for solving settings problems?

bd vdfbd ütles ...

Ducat provides best java training institute in noida as per the current industry standards. Our training programs will enable professionals to secure placements in MNCs. We are providing our world-class training facilities for all the students who want to become professional java developer.
cloud computing training in noida

Muhammad Kashif ütles ...


This is a great blog posting and very useful.SEO Company In Dubai

Assignment Help ütles ...

Want to connect with professional academic writers? So you can take our Assignment help services and finish your work easily. Keep yourself stress-free and get my academic writing service to submit your papers on time.
Read More:-
Online assignment help

Microsoft Outlook Office ütles ...

We recently did work on Hotmail. We have Change Hotmail Password after that, assess Hotmail is very easy for work for everyone. With our client request, we are worked on it and finally, we got success to hotmail change password.
outlook keeps asking for password
Outlook Working Offline
Outlook Error 0x800ccc0e
Outlook Send Receive Error
Outlook support Phone Number
outlook customer service Phone number
outlook customer service number
outlook customer support number
Outlook support Number
Microsoft technical support
Microsoft tech support
microsoft Number
microsoft support

James Wick ütles ...

Don't hesitate to opt for java homework help when you can't meet the due dates of your assignment submission. Using this online option of Java homework writing, you can experts' assistance at any time and discuss your issues with them to get your completed papers on time.
Java Assignment Help
Java Programming Help

Assignmenthelp ütles ...

If you are facing any problem during this lockdown regarding Homework Help or other types of Assignment Help. We are here to help students to complete homework or assignments services at a very low cost.
Online Homework Help
homework helper

jimmy andrew ütles ...

Are you looking for an authenticated website to download the HP Printer Driver? Well, your wait ends here with HP website 123.hp.com/setup
you can easily download the printer driver for your HP printer and get the troubleshooting tips from the same webpage. Just visit the website 123.hp.com/setup from your computer’s browser and scroll down to click “Download Drivers” further you need to select your country. Now select the “Printer” tab and then type the model of your HP Printer in the box. Thereafter the installation process will start, it might take some time depending on your computer’s configuration and network speed. I hope you will get benefited from this solution.

Assignment Help CA ütles ...

Assignment Help Canada by knowledgeable and experienced writers work like magic. When you have doubts about your project writing or anything, talk to experts of greatassignmenthelp Get an instant and quick help at reasonable price.
Online Assignment Help
Assignment Help Online

Kevin Rudy ütles ...


If you want to activate McAfee antivirus software using mcafee.com/activate product key, you can get connected with live antivirus support professionals to get McAfee antivirus software installed and activated. Our live technical support team is available round the clock to guide you properly for any type of technical problems.

streaming service phone number ütles ...

To activate the DirecTV now on the Roku device, you need to first launch the app from the Roku channel hub. After the channel launching, you need to open the channel app and generate the code for the DirecTV now channel activation. Provide the code on the directvnow.com/roku Site and activate the channel. Create the DirecTV now channel account choose the subscription package, and enjoy the streaming with the DirecTV now channel. To get more information about the directvnow.com/roku to get in touch with our support team.

vin78987 ütles ...

I want to enjoy the wireless printing technology to print the documents wirelessly. Wireless printing technology gives the permission to the users to print the important documents correctly. I want to use the wireless printer for wireless printing services. I want to set up the wireless connection on my printer using WPS pin printer. I don’t have complete knowledge to use WPS Pin code to set up the wireless connection on my printer. So anyone can guide me to establish the wireless connection on the printing machine correctly.

James Johnson ütles ...

If you are interested to activate Nick Channel on Roku, here we explain the channel activation steps. Read and understand the guidelines to proceed. Select your device, add the Nick channel, and collect the channel activation code. Finally enter the code visiting the page, nick.com/activate. Check if you receive a prompt to log in with the TV provider, if yes use the appropriate credentials. Dialing the support number will transfer your call to our experts right away.

hulucomactivateroku ütles ...

Stay entertained watching the Hulu channel shows. It's easy to activate the channel, if you learn the channel activation steps. Choose the compatible device, add Hulu. Now the next step is to collect the Hulu channel activation code. The last and final step is to enter the code visiting the portal, www.hulu.com/activate. Sign in with the Hulu account, if required. Watch the top shows on Hulu such as Atlanta, Pen 15, Better Things, The Last Man on Earth and a lot more
If you find it hard to activate the channel on your own, get help from our team of experts. To contact them, make a note of the toll-free number +1-844-885-8900 and ring it right away

aragates ütles ...

If you need to activate the AMC channel on the Roku device, you need to open the Roku channel store and search for the AMC channel on the movies and tv section. You need to download and launch the AMC channel on the Roku device. You need to open the channel app and generate the activation code. Note the code and surf to the amc.com/activate site and provide the code on the site. Provide the tv provider details and activate the channel. For more details on the amc.com/activate, get in touch with our expert team, and resolve the issues.

Roku TV Account Setup ütles ...

Yes! The users can build your Roku account without using a credit card. And this can be done by opting for the other method called the Paypal method. During your Roku Account setup process, you will be asked to choose a mode of payment that you can use while renting or buying your channels from the Roku channel store. So it would offer you with two choices: one can be the Credit card method, and the other one is the Paypal method. In this step, you can choose your option as the Paypal method, so that you need to provide your Credit card information. For more info contact +1-844-839-1180

Ryan phillip ütles ...

Want to educate your kids at home? Then it's simple! You can get the PBS kids app on your Apple TV, and the little brains get educated. This app is available on the Apple app store, where you can download and have it on your device. After that, access the app to get the code for activation. Note this code and reach pbskids.org/activate. After that, enter the code and sign in with your PBS account to start with the activation process. For more info call us at +1-844-879-5200

hulucomactivateroku ütles ...

To activate Hulu using Hulu activation code, you need to choose a compatible device. Read and understand the Channel activation steps. Complete the device setup and activate the Network. The next step is to collect the Hulu activation code. This code must be typed on the activation portal, www.hulu.com/activate.Login with the Hulu account, if required. For help and support to complete the activation, reach out to the team of customer support executives at +1-844-885-8900.

technical help ütles ...

Is it true that you are attempting to design bellsouth email settings to your Microsoft Outlook? At that point, you are not the only one. There are heaps of others confronting the very same issue on their android, iPhone, and iPad gadgets.

alex ütles ...

If you are receiving quickbooks won't print then there can be many reasons. Like, ink cartridge issue, scanner, printing paper issue, and many others. However, if you have checked out all of these causes and still you receiving the error this means you need to consult experts. Our experts are highly professional and have many years of experience. Thus, it will be helpful for you to seek help from them and know the actual solutions that will resolve the problem. Therefore, you must get in touch with them and get your issues fixed instantly.

James Whatt ütles ...

Crazy Artist from Tampa. I am a professional visual designer. I love to explore new stuff everyday and abstract is one such thing. Do follow my illustrations here: Roku account login | Roku/link | my roku account | Roku account

qq online ütles ...

Situs judi agen DominoQQ online dan QQ Online terpercaya di indonesia dengan server pkv games terbaik.

situs judi online ütles ...

Situs Judi Online dan agen BandarQ online terpercaya di indonesia yang memiliki beragam permainan pkv games terbaik.

judi qq ütles ...

Situs Judi QQ online dan domino QQ Online terpercaya dengan server pkv games terbaik.

Postita kommentaar