Kolmapäev, 29. mai 2013

fs: Kuidas 3D printimine võib tuleviku majandust muuta

Bloomberg View: ”Murrang võib olla ohtlik ja hirmuäratav.
See võib viia ka imeliste uute ettevõtete ja eluviisideni.
Ja mis kõige tähtsam – see on vältimatu, nii et asuge
selle etteotsa, kuni veel saate.”


Viimasel ajal on Eesti ajakirjanduses järjest enam räägitud sellest, mida kõike on võimalik 3D printeriga valmistada (vaata näiteks Delfi teemalehte või Fututoa varasemat postitust). Veebilehelt Shapeways.com võib näha, mida inimesed juba praegu valmistavad ja müüvad ning Äripäevast võib lugeda, et 3D printereid tootvate ettevõtete aktsiad on viimastel aastatel kõvasti kerkinud (näiteks Stratasys Ltd. aktsia hind on aastaga tõusnud 85%).

Üsna vähe räägitakse aga sellest, milliseid muutusi 3D printimise areng meie elus ja majanduses võib kaasa tuua. Bloomberg View artiklite sarjas, millest allpool lühike kokkuvõte, püütakse käsitleda mitte ainult seda, kuidas 3D printimise tehnoloogia võib muuta meie elu paremaks või halvemaks, vaid ka seda, kuidas selleks tehnoloogiliseks revolutsiooniks ette valmistuda.

Tootmine, tarneahelad ja töökohad

Kuigi suurem osa 3D printimise turust on olnud seotud prototüüpide loomisega, oli Wholers Report 2013 andmetel 2012. aastal juba 28,2% seotud lõpptoodete detailide tootmisega. Ettevõtted kasutavad üha enam 3D printimist oma vana tehnoloogia täiendusena. Järgmise generatsiooni lennukite tootmisel kavatseb General Electric kasutada 3D printeri abil toodetud pihusteid ja mõnekümne aasta pärast võib lennukite tootmine toimuda vaiksetes tehastes, kus inimeste asemel töötavad 3D printerid.

Paljude ettevõtete jaoks on selle tehnoloogia loogika juba selge. Esimene eelis on efektiivsus. Kuna 3D printerid ehitavad objekti üles kiht-kihilt, on võimalik vältida materjali raiskamist, mis traditsioonilise tootmise puhul võib olla kuni 90%. Printerid võivad töötada ööd ja päevad ilma järelevalveta ning võivad printida seotud osi, vähendades montaaži vajadust. 3D printerite abil tootmine võimaldab ettevõtetel lühendada tarneahelat, saata tooted koheselt ükskõik millisesse printerisse ja teha kiiresti varuosi. Ja 3D printerid suudavad luua sama keerukaid esemeid, kui tavalised seadmed.

Kiireks prototüüpimiseks on 3D printimine juba praegu kasutusel sellistes valdkondades nagu autotööstus, meditsiin, lennundus ja koduelektroonika. Disaineritel ei ole vaja oodata, kuni vajalikud detailid on kohale toimetatud ja nad ei vaja kõrge kvalifikatsiooniga oskustööliste abi. Keerulise eseme printimine nõuab samasuguseid oskusi ja maksab sama palju, kui sama materjalihulgaga lihtsa eseme valmistamine.

Praegu on printerid veel aeglased ja materjal, millest prinditakse, on kallis ja ebaühtlase kvaliteediga. Tööstuse arenedes võib tellimuse järgi printimine aga vähendada vajadust koosteliinide ja ladude järele, lühendada tarneahelaid ja vähendada jäätmeid.

Kõike eelnevat arvestades on tõenäoline, et kesk-pikas perspektiivis kaotavad paljud inimesed tänu 3D printimisele oma töö. Eriti tööstuses, kus konveieril masinaid ja seadmeid kokku pannakse. Lõpuks aitab uus tehnoloogia tõenäoliselt uusi töökohti luua, kuid töö kaotanud töölised vajavad abi uues situatsioonis kohanemiseks.

Kui personaalsed 3D printerid muutuvad odavamaks, lihtsustavad need leiutajate võimalust hakata tootjateks. Toodete kohandamine vastavalt tarbija vajadustele ei tekita peaaegu mingeid kulusid, kuna printereid ei ole vaja uute toote printimiseks ümber seadistada. Väike-ettevõtjad ei pea müüma suurt hulka identseid tooteid, vaid võivad printida (toota) vastavalt tellimusele, mis vähendab kohaletoimetamise kulu ja aitab vältida kulusid ladustamisele. Nokitsejad saavad valmistada oma asjadele varuosi, leiutada ja müüa tellija vajaduste järgi toodetud tooteid internetis ja seeläbi luua uusi ettevõtteid. Tellijale kohandatud tooted ei ole varsti enam erand, vaid norm.

Optimistid loodavad, et tulevikus on 3D printer igaühel kodus ja teeb kõike, mida vaja, vastavalt tellimusele. Tõenäolisem on stsenaarium, kus inimesed kasutavad printimiskeskust, et lasta valmistada toodet, mille disaini nad ostsid või ise tegid. Just selle strateegia põhjal teevad koostööd näiteks Staples Inc. ja Mcor Technologies Ltd. 

Intellektuaalne omand ja turvalisus

3D printeri abil on võimalik järgi teha nii firmakaupu ja relvi kui ka raha, ravimeid, võtmeid jmt. Professor Jonathan Zittrain Harvardi Ülikoolist soovitab probleemide ennetamiseks ühendada kõik 3D printerid internetti, kus saab kontrollida keelatud tooteid enne nende printimist. See tundub paljutõotav ja võimaldab kaitsta ka intellektuaalset omandit, kuid professor tunnistab ka ise, et see ei pruugi olla hea idee, kuna iga lahenduse puhul leitakse kolm uut, et sellest kõrvale hiilida. Pealegi levib 3D printimine nii kiiresti, et sellise süsteemi rakendamine on ebarealistlik. Professor Hod Lipson Cornell’i Ülikoolist soovitab näiteks relvade printimise keelamise asemel parandada järelevalvet laskemoona üle. Võtmete printijate vastu aitaks näiteks biomeetriliste andmete kasutamine. Kui retseptirohtude printimine muutub laiemalt kättesaadavaks, peaks need printerid programmeerima nii, et väärkasutus oleks võimatu.

Intellektuaalse omandi kaitsega tekib hulgaliselt probleeme. Suur hulk tooteid muutub võltsitavaks. Pop-kultuuri esemeid juba tehakse järgi. Ja ettevõtted,  mida see uus tehnoloogia ähvardab, püüavad uustulnukaid eos likvideerida või lobbi ja kohtuasjade abil põranda alla suruda. Kohtuasjad võivad aga kujuneda kalliks ja nagu näitavad muusikakompaniide kogemused, on neist vähe kasu piraatluse tõkestamisel. 3D printimise puhul ei ole aga enam tegemist ainult suurfirmade ja üksikisikute vahelise võitlusega. Kui üksikisik leiutab midagi, siis on võimalik, et ka tema leiutist kopeeritakse enne, kui ta mingit kasu saab. Ja üksikettevõtjal ei ole raha, et oma õigusi kohtus kaitsta.

Uuele olukorrale tuleks läheneda paindlikult ja loovalt. Näiteks eksperimenteeritakse Virginia Tehnikaülikoolis 3D printeriga valmistatud materjalile kvant-punktide lisamisega. See võimaldaks ettevõtetel võltsimise vältimiseks tooteid märgistada. Filmitööstus võiks otsida vastastikku kasulikke lahendusi, pidades leiutajatega läbirääkimisi litsentsi andmise osas või siis andes üldise litsents, mis lubab leiutajatel autorile viidates teha tooteid, kui autorile antakse mingi osa kasumist.

Samuti tekitab probleeme toodete turvalisus. Turule võib paisata miljoneid tooteid lapsevankritest rämpstoidu ja proteesideni, mille kvaliteet on äärmiselt kõikuv. Kes vastutab, kui need tooted kedagi vigastavad või ei tööta?

3D printimine meditsiinis on juba erutav ja hirmutav – on võimalik luua kuulmisaparaate, jäsemete ja hambaproteese. Haiglad prindivad patsientide organite täpseid koopiaid, et planeerida operatsioone. Teadlased prindivad inimrakke, et luua luu- ja veresoonte kudet. Ei lähe palju aega, kui ollakse suutelised printima organeid. See kõik on paljutõotav, kuid mis juhtub, kui kehaosade printimine muutub rutiiniks? Meil puudub sellise maailma kirjeldamiseks isegi sõnavara.

Valitsuste roll

Kuna 3D printimine on alles lapsekingades, peaks valitsused selle reguleerimisega olema ettevaatlikud, kuid võiks teha mõndagi, et üleminekut lihtsustada.

USA, kus on ca 40% maailma 3D printeritest, astub samme, et jääda sellel alal liidriks ka tulevikus. Möödunud aastal asutati seal riigi ja erasektori koostöös spetsiaalne instituut (National Additive Manufacturing Innovation Institute), mille eesmärgiks on koolitada selle uue tehnoloogia jaoks sobivat tööjõudu, koostada tehnikakoolide õppekavasid, pakkuda ettevõtetele lehekülgi ja varustust oma ideede katsetamiseks ning toetada uuringuid, mis aitaksid kodumaistel varustajatel tööstusele vajalikke seadmeid toota.

Arvestades 3D printimise võimalusi, oleks vaja hakata mõtlema sertifitseerimise protsessi parandamisele. Paljudes valdkondades nõutakse toote minimaalse muudatuse puhul uut sertifikaati. Kui tellija soovi järgi tehtud toodang muutub tavaliseks, peaks paindlikum lähenemine keskenduma protsessile, mitte tootele – sertifitseeritud seadmega ja vastavalt läbipaistvale tootmisjuhendile valmistatud toode peaks saama heakskiidu. Leiutajad saaksid kasu ka näiteks seadusandlusest, mis takistaks ettevõtetel kokku kogumast nende leiutiste patente, mida nad ei kavatsegi turule viia, kuid millest loodavad kohtuvaidluste kaudu siiski kasu saada.

Tööjõud on vaja ette valmistada ajastuks, kus aina rohkem ülesandeid jääb masinatele. Töötajatele tuleb teha kergemaks uute oskuste omandamine ja uute ettevõtete alustamine, investeerides enam haridusse, toetades tööturu paindlikkust ja julgustades innovatsiooni. 3D printimine võib lõpuks luua palju töökohti, nagu teisedki murrangulised tehnoloogiad on teinud. Pole aga kindel, et see nii läheb ja üleminek on igal juhul valulik. Kindlasti on loodavad töökohad väga erinevad tänastest.

Lõpetuseks

Atlantic Council’i raport (oktoober 2011) ennustab, et 3D printimine võib tuua kaasa sama suuri muutusi, kui arvutid ja internet. Bloomberg View on samuti arvamusel, et 3D printimine muudab maailma oluliselt teistsuguseks, ja kui valitakse õiged poliitikad, siis paremaks maailmaks.

88 kommentaari :

Erik Ehasoo ütles ...

http://gizmodo.com/why-3d-printing-is-overhyped-i-should-know-i-do-it-fo-508176750

aboshady ütles ...

تركيب مكيفات
فني مكيفات
مشروع صيانة مكيفات
شركة صيانة مكيفات
صيانة مكيفات اسبليت
صيانة مكيفات بالرياض
تصليح مكيفات
شركة تصليح مكيفات اسبليت
صيانة التكييف المنزلي
فني تركيب مكيفات
صيانة مكيفات اسبليت بالرياض

anosh ütles ...

شركة تنظيف مكيفات بالرياض
شركة تركيب باركية بالرياض
شركة تركيب عفش بالرياض
شركة تركيب غرف نوم بالرياض
شركة تركيب اثاث ايكيا بالرياض
شركة تركيب ستائر بالرياض

Mike77 ütles ...

A serious topic, I liked it. The other day I found a great site where you can read a lot of interesting information and order an article or essay essay-company com

Nick001 ütles ...

Hi guys. Thank you for sharing very interesting information. I will be glad if I help someone too. As well as helping you to have a good time reading! Guys we are always looking for honest and reliable service and nobody likes to spend their free time, which can be spent on traveling, friends and self-development. Isn't it? If i'm right, there solution of all yours problems! There is a very cool service that has been helping schoolboys and students with their homework for a very long time. They are professionals and know what they are doing, you can definitely rely on them! That's all here https://domyhomeworkfor.me/you are welcome! Thanks! Have a good day and be happy!
https://domyhomeworkfor.me/c-homework-help

AOL Help 24/7 ütles ...

Nice Post. Thanks for giving me a useful information. Keep sharing again.
AOL Mail is one of the best leading email services worldwide. It is mostly used to send or receive emails, reports, file data and documents to a customer or any other person. While accessing your AOL account, you may encounter the most common error "AOL Mail Error Code 604". This error is caused by an interruption in communication between the user's device and AOL. Another reason is that the user's device has exposed fatal virus attacks and the virus is now causing problems in your AOL email account. This may prevent users from signing up for new ones. To the directly connect from customer support, you may call our helpline number. Our certified team of experts give you support with 100% surety.

Assignment Writing Help ütles ...

We are a top rated essay help Online service here with experts specializing in a wide range of disciplines ensuring you get the assignments that score maximum grades.

Shaimaa Elsadek ütles ...شركة غسيل مكيفات بجازان
شركة رش دفان بجازان
شركة تعقيم بجازان
مؤسسة قص وتخريم الخرسانة بجازان
شركة رش مبيدات بجازان
شركة مقاولات بجازان
شركة كشف تسربات المياة بجازان
شركة تنظيف مجالس بجازان
شركة عزل اسطح بجازان
شركة عزل خزانات بجازان

majortotositepro ütles ...

Wow, great post.Really looking forward to read more. Great. 메이저사이트

racesiteinfo ütles ...

One of our visitors recently recommended the following website. 경마사이트

oncasinositeinfo ütles ...

Very informative blog article.Thanks Again. Keep writing. 카지노사이트

totopickpro ütles ...

Some truly superb blog posts on this website , thanks for contribution. 사설토토

majortotositepro ütles ...

Good article. I absolutely love this site.
Thanks! 메이저사이트

Jessica Peterson ütles ...

College exams are not hard anymore! Face even the toughest tests and assignments with Test Bank For Health Assessment For Nursing Practice 5e 5th Edition right away!

conan.com/ijstup ütles ...

For experiencing the trouble-free and smooth installation of your conan.com/ijstup driver, you must prepare your system beforehand. Also, taking a few precautions will help in avoiding errors. The following are the preparations and precautions that you must keep in your mind while you set up your Canon printer.

kennethparker ütles ...

​Looking for ISBN Converter Online? Scholar On provides the quickest converter or ISBN 10 and 13 conversion.

gipaş tekstil ütles ...

toptan iç giyim tercih etmenizin sebebi kaliteyi ucuza satın alabilmektir. Ürünler yine orjinaldir ve size sorun yaşatmaz. Yine de bilinen tekstil markalarını tercih etmelisiniz.

Digitürk başvuru güncel adresine hoşgeldiniz. Hemen başvuru yaparsanız anında kurulum yapmaktayız.

tutku iç giyim Türkiye'nin önde gelen iç giyim markalarından birisi olmasının yanı sıra en çok satan markalardan birisidir. Ürünleri hem çok kalitelidir hem de pamuk kullanımı daha fazladır.

nbb sütyen hem kaliteli hem de uygun fiyatlı sütyenler üretmektedir. Sütyene ek olarak sütyen takımı ve jartiyer gibi ürünleri de mevcuttur. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu'da çokça tercih edilmektedir.

yeni inci sütyen kaliteyi ucuz olarak sizlere ulaştırmaktadır. Çok çeşitli sütyen varyantları mevcuttur. iç giyime damga vuran markalardan biridir ve genellikle Avrupa'da ismi sıklıkla duyulur.

iç giyim ürünlerine her zaman dikkat etmemiz gerekmektedir. Üretimde kullanılan malzemelerin kullanım oranları, kumaşın esnekliği, çekmezlik testi gibi birçok unsuru aynı anda değerlendirerek seçim yapmalıyız.

iç giyim bayanların erkeklere göre daha dikkatli oldukları bir alandır. Erkeklere göre daha özenli ve daha seçici davranırlar. Biliyorlar ki iç giyimde kullandıkları şeyler kafalarındaki ve ruhlarındaki özellikleri dışa vururlar.

US Citizen Travel to Turkey ütles ...

Hi, after reading this awesome post I am as well delighted to share my know-how here with mates...US citizen travel to Turkey. Yes, all visitors from the US must have a valid Turkey visa for US citizens before entering Turkey.

Crown999 ütles ...

Thank you for any other informative blog. Where else may just I am getting that kind of information written in such a perfect method? I have a mission that I’m simply now working on, and I have been on the glance out for such info. keonhacai

kimberlykeller ütles ...

College exams are not hard anymore! Face even the toughest tests and assignments with Solution Manual For Wordsmith A Guide To College Writing 7th Edition right away!

robin.smithsters ütles ...

Looking for the best study guides online? We offer Solution Manual For Visual Anatomy Physiology Lab Manual Pig Version at the lowest prices. Download instantly and improve your grades today.

Sarah Winget ütles ...

In Australia, Competition and consumer law is characterized as the domain of law executed by the decision government to review the misbehaviors in the realm of corporate undertakings, deflect unlawful work among the organizations and association and secure the individual privileges of consumer. do my assignment

Diane Parker ütles ...

Hard exams, assignments and homework are a now things of the past with Test Bank For Exploring Microsoft Word 2013 . Order and download now!

robin.smithsters ütles ...

Hey great article.. find this excellent page, one of the most interesting info online.

Azerbaijan electronic visa ütles ...

What a great explanation in yours posts.. International travelers who wish to travel to Azerbaijan for tourism and business purpose need to apply for Azerbaijan electronic visa through e visa application.

bongdo ütles ...

Really no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other users that they will help, so here it takes place bongdo.

Michael Haydon ütles ...

Nice sharing. We are also providing assignment help Toronto, homework help, make my assignment, working capital assignment help, etc.

david anderson ütles ...

Hey admin, I have gone through this recent post and feel better to read this enthusiasm matter. So, it is good to let you connect us through Economics Assignment Help. For the introduction point of view, we offer you the most relevant service. Our assignment development service is available to you all time and consults our team.

메이저토토사이트모음 ütles ...

Your ideas inspired me very much. 메이저토토사이트모음 It's amazing. I want to learn your writing skills. In fact, I also have a website. If you are okay, please visit once and leave your opinion. Thank you.

david ütles ...

I am really amazed with this awesome post and prefer to participate to sign up on your service. Hence, you do not feel fed up from getting the order of refurbishing daily assignment. It would be my good luck to stay connects in assignment help Australia provision. In this way, you can find the fruitful results in terms of grade.

먹튀검증 ütles ...

I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. 먹튀검증 I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.!

technoblogs ütles ...

A Quick Guide to Canon Printer SetupMake sure your printer hardware is configured.
On your PC browser, go to cannon.com/ijsetup
Click Set Up.
Using your Canon IJ printer model, the download printer software.
Double click to install it.
Connect a network to your printer and PC.
Finish the Canon IJ printer setup.
HP LaserJet Printer Setup
Configure your HP Printer hardware.
Visit 123.hp.com/laserjet from the browser.Using your LaserJet model name, download software.Double click to start the installation.Connect the printer via wireless network or USB.Add the LaserJet printer to your system devices.Finish the HP LaserJet setup.

technoblogs ütles ...

microsoft365.com/setup allows you to download and activate the Microsoft Office setup. Microsoft 365 plans for personal and home provides robust Office desktop apps including Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote.Microsoft 365 subscribers can always install the latest version of MS Office and get frequent software updates. If you have a Microsoft account, sign in and enter the product key at microsoft365.com/setup to activate your product. Install and set up your Office 365 apps with the given instructions.

Anonymous ütles ...

The perfect way to get started with microsoft365.com/setup is gathering enough information and purchasing depending on your requirement. You can then easily download and install the software package by visiting .

Anonymous ütles ...

Before beginning to print with your newly-purchased HP wireless printer, you need to make certain preparations that include the device hardware setup, positioning and placement, the power supply, and the PC’s connectivity www.hp.com/go/wirelessprinting ,camps.intuit.com , camps.intuit.com .

Assignment Help ütles ...

Hi admin, I am curious to know what new trending topic and assignment work come in your service. I want to see brief description with the internal inking of Assignment Help USA service.

Masonethan ütles ...

Hello everyone! We have been offering advanced and effective Online Paper Writing for a long time. In services you are looking for online paper help, we will give you complete data about Paper Writing on a per-request basis. I can help you finish your paper writing and teach you the skills you need to answer any problems.

jeckysay ütles ...

Are you looking for a reliable and affordable Essay Writing Help to increase your scores? You don’t have to look any further, for we - Help in Homework are at your beck and call. Our experts have a substantial knowledge and skill of helping students around the world at an incredibly low cost.

메이저사이트 ütles ...

Thank you for this wonderful post! It has long been extremely helpful. 메이저사이트I wish that you will carry on posting your knowledge with us.


kenya e-visa ütles ...

I just wanted to thank you very much once again. Thank you for all your work on this website. You can get a kenya online visa anywhere with an internet connection and computer , laptop in less than 1 hour quick processing, kenya e-visa should be ready.

먹튀검증 ütles ...

Thank you so much for such a well-written article. It’s full of insightful information. Your point of view is the best among many without fail.For certain, It is one of the best blogs in my opinion. 먹튀검증


ethan potter ütles ...

microsoft365.com/setup allows you to download and activate the Microsoft Office setup. Microsoft 365 plans for personal and home provides robust Office desktop apps including Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote.

Rose Black ütles ...

Looking at the complex academic scenarios, students must benefit from experts in that field to score better marks. They provide top-notch projects and make sure that the work gets delivered to you within a limited time. Once you take marketing assignment writing help., from a reliable site, you don’t have to worry about your project as the experts have excellent knowledge in that particular field. They even do several pieces of research, case studies, theories, and explanations regarding the topic. Moreover, you’ll get all the work errors accessible by taking a marketing assignment help, and they follow your instructions carefully, promising to keep the quality good as the original content. Even several management students lack comprehension skills, and they'll need the help of a marketing assignment expert to complete their assignments in good quality.

메이저놀이터 ütles ...

I figure this article can be enhanced a tad. There are a couple of things that are dangerous here, and if you somehow managed to change these things, this article could wind up a standout amongst your best ones. I have a few thoughts with respect to how you can change these things. 메이저놀이터


Assignment Answers Online ütles ...

We are a top rated assignment help online Online service here with experts specializing in a wide range of disciplines ensuring you get the assignments that score maximum grades.

메이저놀이터 ütles ...

Recently, I have started to read a lot of unique articles on different sites, and I am enjoying that a lot. Although, I must tell you that I still like the articles here a lot. They are also unique in their own way. 메이저놀이터


giftalworld news ütles ...

I like the vital information you have provided in this post. I am very sure I will learn new stuff right here so I have bookmarked this site. Checkout Romance Anime On Hulu

kimberlykeller ütles ...

Thanks for the amazing article. I want to add that the best place for test banks and solution manuals online is TestBanks21. You can get the best quality and updated Business Analytics Data Analysis And Decision Making 5th Edition Test Bank at great discounts here.

메이저토토사이트추천 ütles ...

That's a really impressive new idea! 메이저토토사이트추천 It touched me a lot. I would love to hear your opinion on my site. Please come to the site I run once and leave a comment. Thank you.

New ideas ütles ...

A really good site with an amazing piece of content. Keep posting. Check go daddy

miker.morriss ütles ...

If you are in a tight fix with an exam or homework, TestBank2022 could be the solution you are looking for. Browse through our vast collection of test banks and solution manuals like Test Bank For Genetic Analysis An Integrated Approach Plus Mastering Genetics 2nd Edition Browe now for better grades!

Unknown ütles ...

Thanks for sharing your amazing thoughts. It’s a really nice and well-explained blog. Are you looking for hobby lobby credit card 

Unknown ütles ...

I procrastinate a lot and don’t manage to get nearly anything done. 카지노사이트 waiting for your further write ups thanks once again.

Unknown ütles ...

카지노사이트 Awesome! Its genuinely awesome paragraph, I have got much clear idea on the
topic of from this paragraph.

Unknown ütles ...

your site is very interesting.. please visit my webpage
스포츠토토

Unknown ütles ...

토토사이트 Wow, excellent post. I'd like to draft like this too - taking time and real hard work to make a great article. This post has encouraged me to write some posts that I am going to write soon.

Portia Williams ütles ...

Just to add a few words to the excellent article above, have you ever wondered where you can find the best test banks and solution manuals online? The answer to this question is just a click away. Checkout this Basic Statistics For Business And Economics 8th Edition Test Bank to get an immediate A+.

Gammi ütles ...

I love the valuable info provided in your article. I will bookmark your blog and often check back here. categorical grants quizlet

메이저사이트 ütles ...

I'm impressed, I must say. Actually rarely can i encounter a blog that's both educative and entertaining, and without a doubt, you could have hit the nail about the head. Your idea is outstanding; the thing is something that too few individuals are speaking intelligently about. We are delighted that we came across this around my try to find some thing with this.메이저사이트


SCARLET BROWN ütles ...

Really This goes far beyond the commenting! It wrote his thoughts while reading the article amazingly :)

야한소설

ophunter.net ütles ...

“I think commenting is the best part of my blogging – especially here at Pro Blogger. You see I’m not that profound or wise, but many of my readers are. Comments add value to my blog. They take my posts to the next level and often take my ideas in rewarding new directions.”

대딸방

KUPZ ütles ...

These are all really solid tips. I can’t tell you how often I see a comment on one of the blogs I write for that amounts to “nice post” and nothing more. I’ve even worked at a couple of sites that delete comments that don’t add to the discussion!

스포츠마사지

WAMOS ütles ...

You need to be a part of a contest for one of the best blogs on the net.

출장마사지

ethan potter ütles ...

A Quick Guide to Canon Printer SetupMake sure your printer hardware is configured.
On your PC browser, go to cannon.com/ijsetup
Click Set Up.
Using your Canon IJ printer model, the download printer software.
Double click to install it.
Connect a network to your printer and PC.
Finish the Canon IJ printer setup.
microsoft365.com/setup allows you to download and activate the Microsoft Office setup. Microsoft 365 plans for personal and home provides robust Office desktop apps including Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote.


david anderson ütles ...

Is there hard to find the succinct front in your solution work? Then, you are in the fierce requirement to fill something positive in your subconscious mind. Hence, you do not feel worse and take the support of Law Assignment Help Canada to let you bless with high grade marks.

mack zayn ütles ...

Sign in with Microsoft 365 login account if you already are using Microsoft’s other services like Outlookcom, Xbox Live, Skype, or OneDrive, it means you can use this account for Microsoft Office 365 login.
Microsoft365.com/setup

메이저놀이터 ütles ...

Amazing article..!! Thank you so much for this informative post. I found some interesting points and lots of information from your blog. Thanks 메이저놀이터


Allen ütles ...

Canon printers are ideal for every situation wherever you need a document, paper, or photo print or even if you wish to scan, fax, and do more i Ij.start canon
ij.start.canon

Allen ütles ...

Microsoft365.com/setup
is an official portal to activate and start your Microsoft 365 product including office apps, cloud services and other collaboration services. You’ll need to Sign In and enter the Microsoft 365 product key.

메이저토토 ütles ...

Hello, I read the post well. 메이저토토 It's a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once

Nhà cái lừa đảo ütles ...

While looking for articles on these topics, I came across this article on the site here. As I read your article, I felt like an expert in this field. I have several articles on these topics posted on my site. Could you please visit my homepage? Nhà cái lừa đảo


Mark William ütles ...

ij.start.canon and find out the best way to download Canon printer drivers.

canon.com/ijsetup | Ij.start canon | ij.start.canon | canon.com/ijsetup/mg2522

lucifer1413 ütles ...

YouTube is a famous platform, which people use widely for streaming videos, movies, web series, tutorials, channels, educational content etc. You can play and watch YouTube videos on any device that shows an active internet connection and video support. But, there are situations when you do not want to connect to Wi-Fi, and still need access to YouTube on your television. In that case, you can connect to YouTube via code. You can follow this at tv.youtube.com/start enter code. It will serve your purpose. The explanation of the entire procedure to connect to the code is below.
tv.youtube tv/start |
venmo login |
Coinbase pro login |
ij.start.canon |
youtube.com/activate |


Outlook email - formerly called Hotmail and which also went by the name msn hotmail is one of the leading email services, second only to Gmail.

casinositewikicom ütles ...

I’m not that much of a internet reader to be honest but
your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later on 토토사이트

Max Turner ütles ...

Visit www.hp.com/go/wirelessprinting and open the door to the world of HP smart printing solutions. HP wireless printer is a versatile printing device that helps you print, scan, copy and fax your documents as per the requirement.
Visit ij.start.canon | ij.start canon and find out the best way to download Canon printer drivers. Canon printers are ideal for every situation wherever you need a document, paper, or photo print or even if you wish to scan, fax, and do more ijstart.canon will make you learn how to set up a canon printer to get advanced printing features.

Portia Williams ütles ...

Finding quality learning aids is most essential for gaining your dream grades in college. TestBanks21 offers Test Banks & Solution Manuals at the lowest prices online to satisfy this need.

keo nhacai ütles ...

That's a great article! The neatly organized content is good to see. Can I quote a blog and write it on my blog? My blog has a variety of communities including these articles. Would you like to visit me later? keo nhacai


Indian visa for US citizens ütles ...

Wonderful post….. Indian visa for US citizens, This visa to India allows travellers from the United States to visit India for short term stays.

Rose Black ütles ...


The reason behind students seeking people over the internet to get their homework done is that experts or assignment help can be easily found here. They will get multiple options between different services offering assignment help. Moreover, the effective cost of each assignment to complete will be less, without compromising the quality. So, students opting for Matlab homework assignments help is always a good option.

먹튀검증사이트 ütles ...

Youre so right. Im there with you. Your weblog is definitely worth a read if anyone comes throughout it. Im lucky I did because now Ive received a whole new view of this. 먹튀검증사이트

Max Willor ütles ...

Your post definitely hits the right spot. Kudos for the hard work. Your suggestion to opt for a reliable online assignment help facility is definitely a practical and feasible one in today's scenario. This is where the impeccable online assignment help service by the My Assignment Help platform comes into the picture. If you are looking for a comprehensive assignment help facility that caters to all your writing requirements efficiently. Their assignment help service is definitely the one-stop service for you. You can easily place an order for your complicated academic assignments with the Myassignmenthelpau platform in three simple steps that too at highly reasonable prices.

bellacallen ütles ...

Great information. I appreciate your hard work and your skills. Thanks for sharig with us.
Are you looking for help to unlock the Yahoo account? Is the technical issue of the Yahoo account setting bothering you? You need to avail Yahoo Help that is accessible around the clock. The technical team of Yahoo ensures immediate support for the rectification of the technical problems.

꽁머니 ütles ...

Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once :D 꽁머니

Michael Haydon ütles ...

Nice sharing. We are also providing zara case study help, Revit assignment help, Biology assignment help, walmart hr functions case study, finance case study, Illustration essay, Algorithms Assignment Help, Agroecology assignment help, etc.

Alley John ütles ...

If your first criteria to seek assistance from an assignment help provider is, "I need someone to write a standalone quality paper for me," MyAssignmenthelp.com can be your best choice. Our assignment writing service experts develop every paper adhering to the accurate writing standards whether you ask to "write my English paper for me" or Mathematics. Also, they use their decade of experience to create a flawless assignment. Thus, every task served is of excellent quality. do my homework for me

카지노사이트 ütles ...

It's very interesting. And it's fun. This is a timeless article. I also write articles related to , and I run a community related to 카지노사이트 . For more information, please feel free to visit !!

Alley John ütles ...

Can I pay someone to write a paper for me at a low price? Of course, you can. Our writers know that most of you are partially dependent on your parents for livelihood. You cannot afford assignments at sky-high prices. That's why they bill papers at low market prices. Plus, you get additional discounts throughout the year, further lowering the cost. Dissertation Writing help services

메이저놀이터추천 ütles ...

I accidentally searched and visited your site. I still saw several posts during my visit, but the text was neat and readable. I will quote this post and post it on my blog. Would you like to visit my blog later? 메이저놀이터추천

Postita kommentaar