esmaspäev, 4. märts 2013

fs: Must luik – haruldane, kuid kõikvõimas

Futusignaal on rubriik tulevikutrendidest, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest võimalike muutuste eel ühes või teises valdkonnas

Tulevikuanalüüsides peetakse „mustaks luigeks“* (ingl black swan, mõnikord ka wildcard) üksikut ootamatut ja oluliste tagajärgedega sündmust. Kui vaadeldakse väiksemat piirkonda, siis sündmuski võib olla kohaliku tähtsusega, ent globaalselt mõttes peetakse silmas maailmaraputavaid sündmusi. Ameerika strateegilise mõttekoja National Intelligence Council’i (NIC) avaldatud uuringus „Global Trends 2030“ käsitleti ka „musti luiki“ -- sündmuseid, mis võivad oodatava tuleviku hoopis teiseks kujundada kui üheski stsenaariumis kirjeldatud või megaterndi poolt vormitav (vt varasemat futusignaali sama raporti põhjal „Neli megatrendi 2030-ni").

NIC-i ülevaade ilmestab „musta luige“ fenomeni kaheksa võimaliku näitega, millest vaid kaks on positiivsed (demokraatlik Hiina ja liberaliseerinud Iraan):
  1. Tõsine pandeemia – keegi ei suuda ennustada, millal või milline patogeen hakkab järgmisena inimestele levima. Kergelt leviv hingamisteede viirus, mis tapab või muudab teovõimetuks üle 1% oma ohvritest, on üks võimalikest kõige tõsisematest ohtudest, tappes poole aastaga miljoneid.
  2. Märksa kiirem kliimamuutus – ennustamatud ja dramaatilised muutused juba leiavad aset oodatust kiiremini. Järsk muutus sademetes, näiteks ägedad monsuunvihmad Indias või mujal Aasias võivad teravalt häirida kogu piirkonna võimet toita oma elanikkonda.
  3. Euroopa (Liidu) kokkuvarisemine – Kreeka mitte-kontrollitud, rahutu lahkumine eurotsoonist võib põhjustada kaheksa korda suurema kahju kui 2008.a finantskriisi märgiliseks alguseks peetava Lehman Brothers’i pankrot.
  4. Demokraatlik või kokkuvarisenud Hiina – järgmise viie aasta jooksul ületab Hiina elaniku ostujõud (pariteedi alusel) 15 tuhat USA dollarit elaniku kohta, mida peetakse tasemeks, mis on tihtipeale valla päästnud demokratiseerimisprotsessid. Demokraatlikum Hiina võib samas muutuda ka märksa natsionalistlikumaks. Majanduslik kokkuvarisemine seevastu vallandaks poliitilised rahutused kogu piirkonnas ja tekitaks globaalse majandusšoki.
  5. Reformitud Iraan – liberaalsem Iraan võib sattuda üha kasvava avalikkuse surve alla lõpetada tegevused, mis on seni kaasa toonud rahvusvahelised sanktsioonid ja riigi isolatsiooni rahvusvahelisel areenil. Sellega kaasnev rahunemine ja majandusareng suurendavad märgatavalt võimalusi stabiliseerida kogu Lähis-Ida.
  6. Tuumasõda või küberrünnak – sellised tuumariigid nagu Venemaa või Pakistan ja „klubiga“ liituda üritavad Iraan ning Põhja-Korea näevad tuumarelvas kompensatsiooni oma poliitilistele ja julgeolekualastele nõrkustele, mis suurendab riski selle relva kasutamiseks. Kasvab ka oht  mitteriiklike rühmituste poolt elluviidud küberrünnakutele.
  7. Päikese geomagnetilised tormid võivad viia rivist välja satelliite, elektrivõrke ja paljusid tundlikke elektriseadmeid. Halvavate päikesetormide intervall on alla sajandi, ent tänapäeval kujutavad nad endast varasemast märksa suuremat ohtu, kuna maailma sõltuvus elektrist ja elektriseadmetest on tohutult kasvanud.
  8. USA mitte-sekkumine – USA rahvusvaheline tagasitõmbumine („maailmapolitseiniku“ rollist) võib põhjustada kestva anarhiaperioodi, kuna ei leidu võrreldavat globaalset jõudu, kes võiks USA rolli üle võta.
Ehkki ükski eelnimetatud näidetest pole eriti suure teostumise tõenäosusega, peidab siiski igaüks neist potentsiaali muuta tavapärast elu edenemist kui mitte globaalselt, siis vähemalt suurt osa maailmast mõjutades. Nende „ennustuste“ eesmärk pole siiski igaühe puhuks ulatuslikke varuplaane teha, vaid pigem teadvustada, et ka kõige paremini läbimõeldud arengustsenaariumid võivad mõne sellise sündmuse poolt hoopis teise suuna või katkestatud saada. Seega tasub vaim valmis hoida ka ootamatusteks ning teadvustada, et kõik ei lähe alat plaanitult.* Märkus: „Must luik“ on Nassim Nicholas Talebi poolt vermitud fraas tähistamaks sündmust, mida peeti enne toimumist äärmiselt ebatõenäoliseks, ent toimumisejärgsed tagajärjed on suured. Fraasi ajalugu pärineb keskaegselt Inglismaalt, kus sellega tähistati midagi võimatut, kuna kõik luiged olid teadupärast valged. Seda kuni Hollandi maadeavastaja Willem de Vlamingh leidis 1697. a Austraaliast musti luiki ja tõestas, et see mida peetakse võimatuks ei pruugi seda mitte olla ainuüksi põhjusel, et seda varem nähtud pole.

2 kommentaari :

Postita kommentaar