esmaspäev, 4. veebruar 2013

fs: Neli megatrendi 2030-ni

Futusignaal on rubriik tulevikutrendidest, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest võimalike muutuste eel ühes või teises valdkonnas

Ameerika presidenti nõustava riikliku luuretegevuse direktori juures asuva strateegilise mõttekoja National Intelligence Council’i avaldatud viiendas globaalsete trendide pikaajalises uuringus „Global Trends 2030“ on välja valitud neli megatrendi ja kuus murrangulist küsimust ning koostatud nende põhjal neli võimalikku maailmaarengu stsenaariumit.

Megatrendid on juba täna täheldatavad üleilmsed muutused, mille maailmakujundavad mõjud on peaaegu kindlad. Need on:
  • Individuaalne võimestumine (ingl Individual Empowerment) – kiireneb järgmise 15-20 aasta jooksul märgatavalt tänu vaesuse vähenemiselt, globaalse keskklassi kasvule, suurenevale hariduse kättesaadavusele, laiemale uute kommunikatsiooni ja -tootmistehnoloogiate kasutamisele ning edusammudele tervishoius. Nende hulgast on globaalne keskklass – esmakordselt maailma ajaloos pole enamus inimestest vaesed – olulisim murrangu põhjustaja. Ühest küljest võimaldades inimestel kaasa rääkida ja tegutseda tulemuslikult globaalsete probleemide lahendamisel, ent teisalt andes neile ja väiksematele rühmadele ligipääsu hävitavatele tehnoloogiatele, mis seni olid vaid riikide käsutuses.
Maailma keskklassi tarbimises väheneb lähikümnenditel kõige rohkem Euroopa ja USA osakaal (allikas: Global Trends 2030)


  • Võimu hajumine (ingl Diffusion of Power) – 2030. aastaks on Aasia läinud mööda Põhja-Ameerikast ja Euroopast (kokku arvestatuna) nii globaalse mõjuvõimu, SKP, rahvaarvu, kaitsekulutuste kui tehnoloogiainvesteeringute poolt. Ainuüksi Hiina majandus möödub USA-st enne seda ja Euroopa, Jaapani ning Venemaa majandused jätkavad vaikset langust. Sellest olulisemaks saab riikide võime siduda majandusmusklit ja rahvaarvu multipolaarses maailmas toimivate mitteformaalsete võrgustike ja riikideüleste koalitsioonidega.
  • Demograafilised mudelid (ingl Demographic Patterns) – vananemine, noorte ühiskondade vähenemine, migratsioon ja linnastumine kujundavad paljude maade riigisisese olukorra ning nende rahvusvahelised suhted. Ainuüksi linnastumise mõjul järgmise 40 aasta jooksul juurdeehitatavate hoonete ja transporditaristu maht võib küündida kogu senise maailmaajaloo jooksul ehitatuni kokku. Vananevate ühiskondade majanduskasv aeglustub, migratsioon kasvab ja 60% maailma elanikkonnast elab linnades.
  • Põhiressursside seotus (ingl Food, Water, Energy Nexus) – rahvaarvu kasvust (enam kui miljardi võrra 2030. a-ks) ja linnastumisest ajendatuna kasvab nõudlus toidu, vee ja energia järele 20 aastaga vastavalt umbes 35, 40 ja 50 protsenti. Need kolm on omavahel tugevalt seotud, nii et probleemid ühes toovad kaasa nõudluse ja pakkumise muutumise teistes. Nii nagu biokütuste laiem kasutamine ähvardab süvendada toiduprobleeme, aitab hüdroenergia võimsuste suurendamine kaasa laiemalt energiaintensiivsele väetisetoodangule.
Raport toob lisaks välja ka kuus murrangulist küsimust, mille vastustest sõltub maailma areng ning visandab eelnevat arvestades neli märgiliste nimedega arengustsenaariumit „Peatunud mootorid,“ „Läbipõimumine,“ „Džinn-pudelist-väljas“ ja „Riikideta maailm.“ Nendest võib huvi korral kõigist lähemalt lugeda raportist „Global Trends 2030.“

12 kommentaari :

aboshady ütles ...

افضل شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة جلي رخام بالرياض
شركة جلي بلاط بالرياض
جلي رخام بالرياض
جلي بلاط بالرياض

meldaresearch ütles ...

It is important for online biology assignment writing service students to seek Biology Case Study Writing Services from a reputable custom biology research paper service company so as to be assured of good grades in their biology research paper services.

iphone ütles ...

Thanks for sharing this information.

Best Mothers Day Quotes 2020
Happy Mothers Day Wishes 2020
Top Quotes of 2020

Unknown ütles ...

Good news for everyone during Covid19
Face Mask Protective Reusable Washable Black Adult PM 2.5 + Valve Anti Virus

Unknown ütles ...

Good news for everyone during Covid19
disinfection spray against corona virus

Unknown ütles ...

Showbox Apk 4.93 Download

Unknown ütles ...

automatic washing machine repair in Lahore
automatic washing machine repair in Lahore

ABDU ütles ...

THAKYOU FOR THIS BEAUTIFUL BLOG

MEPCO Online Bills 2020

tema ütles ...


Taste above the class
Good Information for Everyone

If you live in Lahore or have traveled many miles to Lahore, you need to enjoy a special dining experience at Lord of Food. The staff at LOF is pleased to invite all vacationers and locals to experience one of the best restaurants. LOF offers a perfect gathering place for friends and families where you will enjoy wonderful appetizers, house specialties, Continental, Italian, Chinese, Traditional charcoal BBQ, Desserts and Fast Food dishes. Fine cuisine, modern ambiance and impeccable service, coupled with our motto: “Taste above the Class”, will keep you coming back time and time again. So come visit Lord of Food and their enthusiastic, well-trained team and take part in the memorable experiences they have to offer. https://lordoffood.com/

Qazi Anas ütles ...

Really appreciate this wonderful post that you have provided for us.Great site and a great topic as well I really get amazed to read this. It's really good.
iesco bills
check fesco bills
IESCO Bill Calculator

Unknown ütles ...

mepco bill

katie laner ütles ...


Hlww everyone this article is worth reading it and if you were interested in IT so here we are to provide you all the information regarding this well known error quickbook unexpected error 5 so if you were interested in IT field then you must read this article mentioned abovequickbooks unexpected error 5: A QBs Repairing GuidePostita kommentaar