Esmaspäev, 5. november 2012

fs: Suurte andmetega asjade internet kogub tuure

Futusignaal on rubriik tulevikutrendide kohta, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest võimalike muutuste eel ühes või teises valdkonnas.

Aastaga kasvas globaalne mobiililepingute arv Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu ITU andmetel 5-lt kuuele miljardile 2011. aastal (mh paikneb Eesti selles äsjaavaldatud ITU IT-arenguindeksis 24. kohal 155 riigi hulgas). Arvestades Maa elanikkonda on mobiilita veel kõigest alla viiendiku inimestest, aga seda kasvutempot arvestades ei ole selle lünga täitmine ka enam aastate, vaid kuude küsimus. Seda isegi mitme lepinguga inimesi ja masinkasutajaid (nt mobiilne autoalarmi leping = eraldi GSM kaart) arvesse võttes. See aitab ka seletada Facebooki kasutajate hulga miljardini jõudmist, kuna aina suurem osa neist kasutab peamise ühendusseadmena nutifoni ja neid on kõigi mobiilikasutajate hulgas 15% e samuti umbes miljard. Kasvav mobiiliseadmete (mobiilid, tahvelarvutid jms) hulk on oluline tegur asjade interneti arengul (inl k Internet of Things), kus aina enam seadmeid on nii inimese vahendusel kui iseseisvalt omavahel ühenduses.

Interneti kasutajate hulk maailmas läheneb samas 2,5 miljardile, kellest pea pool on Aasias (nagu ka mobiilikasutajatest saab nii Hiina kui India arvele kirjutada kummalegi juba miljardi). Nad kõik genreerivad asukoha- ja kasutusinfot, suur osa osaleb ühes või teises sotsiaalvõrgustikus. Kui lisada siia äripoole kasvav valmisolek  kliendi iga liigustust jäädvustada, siis pole imestada, et Gartner arvas asjade interneti ja „suured andmed“ (ingl k Big Data) 2013. a kümne peamise tehnoloogiatrendi hulka. See kasutus ei tule ühestki konkreetsest sektorist, vaid eri elu- ja majandusvaldkondadest nii kuidas IT abil kogutavaid andmeid ühe enam mõtestatumalt kasutama hakatakse - 2016. aastaks ajendab big data US$232 miljardi ulatuses tehnoloogiakulutusi.

„Suurte andmete“ ajendatud peamise IT-ärikulu valdkonnad (allikas: Gartner)

2 kommentaari :

katie laner ütles ...

Your information is very detailed and useful for me as well as for others i am also an it student and if you want to have any information regarding quickbooks error then you must through this site:quickbook unexpected error 5:a QBs repairing guide quickbooks unexpected error 5

katie laner ütles ...

Its a quite instructive blog for all the IT understudies who is paying special mind to quickbook mistake subtleties and to determine it so click on this referenced blog quickbook sudden blunder 5 and become acquainted with every one of the insights regarding it quickbooks unexpected error 5: A QBs Repairing Guide

Postita kommentaar