Kolmapäev, 14. november 2012

fs: Ambitsioonikad naised Indias ja Hiinas

Futusignaal on rubriik tulevikutrendide kohta, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest võimalike muutuste eel ühes või teises valdkonnas

Tärkavatel turgudel on naistel põhjust olla lootusrikas ja meil on põhjust olla lootusrikas naiste pärast neis maades. Tehes uurimistööd oma raamatule tärkavate turgude talentidest, leidsid Sylvia Ann Hewett ja Ripa Rashid, et Indias ja Hiinas nimetasid töötavad naised end töökohal väga ambitsioonikaks" vastavalt 85% ja 65% juhtudest (samas kui USA number jäi 36% peale). The Economist aga viitab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO (ingl k International Labour Organization) uuringu tulemustele, et Hiinas ja Indias on vähem ametialast vahettegemist (nt et mehed ja naised teevad erinevaid töid) kui teada-tuntud egalitaarsetes Põhjamaades. Hiinas ja Indias on tekkinud üha rohkem väga edukaid ärisid alustanud naisettevõtjaid. Arvutifirma Dell tellitud uuring naisettevõtjatest USAs, UKs ja Indias näitas, et India naisettevõtjad on ühiskonnas omaks võetud ja nad on optimistlikud  arvates, et nende äri kasvab järgnevatel aastatel keskmiselt 90%. (Uuringu juures huvitav on ka, et naisettevõtjad nimetasid kõige kergemaks rahastusallikaks Indias äriingleid). Ühesõnaga, näeme positiivset trendi kiire kasvuga tärkavates majandustes, kus majanduskasv on naistele avanud uksi, mida nad erakordse innuga kasutavad.

Progress on aeglasem riikides, kus naiste ebavõrdsus on usu või kultuuri tõttu kinnistunud. India ja Hiina majandusareng oleks veelgi muljetavaldavam olnud, kui neis ühiskondades poleks poisslapsi eelistatud tütarlaste elu hinnaga.

Kaugemalearenenud tärkavates majandustes tekib naistele järgnevatel kümnenditel rohkem võimalusi kui kunagi varem. Paljudes riikides on naised juba sama haritud kui mehed. Kiirest kasvust ajendatud muutuste tuultes saadakse üle eelarvamustest ja naistel on võimalik võtta ette karjääritee, millest nad põlvkond tagasi võisid vaid unistada. Sellest lõikavad kasu nii naised kui ka nende panusest võitvad majandused.

See tuleb aga teatava hinnaga  suurema hulga võimalustega kaasnevad ka uued pinged (nagu lisaks pereelule õnnestuda ka äris). Töötavatest naistest on kõige suuremas stressis just India naised. Nagu ka Läänes, muudab naiste tööturule astumine terveid ühiskondi väga sügavalt, nii et mõju tunnevad nii naised kui nende mehed ja lapsed. Kuid enamus nõustub, et see on oma hinda väärt.

3 kommentaari :

admin ütles ...

google 3964
google 3965
google 3966
google 3967
google 3968

katie laner ütles ...

Many aspirants face different type of issues with errors and if anyone is facing error regarding quickbooks unexpected error 5 so here is your solution for that you can go through this above mentioned page and gather the solutions quickbooks unexpected error 5: A QBs Repairing Guide

Lilla Wilkinson ütles ...

That being said, we’d like to offer you the best assignment help from real subject-matter expert writers. We won’t assign an MBA writer to work on an Arts assignment and vice versa. If it’s an English literature task that you have to cope with, rest assured we’ll match you with a Literature Master or even Ph.D. - https://www.ccr-mag.com/new-technology-its-influence-in-building-industry/

Postita kommentaar