kolmapäev, 28. november 2012

fs: 3 suurt mõtet äridisainist

Futusignaal on rubriik tulevikutrendidest, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest võimalike muutuste eel ühes või teises valdkonnas

Co.Design võttis hiljuti oma Fast Company kontoris kokku mõned ärimaailma tipp-praktikud (sh nii Facebookist, Airbnb'st kui McDonaldsist ja Pepsist), et vahetada mõtteid disainipõhimõtete kasutamisest suures ettevõtluses. Eelnenud aasta probleemide lahenduste ühisosas koorus arutelu käigus välja kolm põhjapanevat tähelepanekut muutustest ärimaailmas: raamidevaba mõtlemise, brändide globaalse kohandumise ja järgmise tehnoloogiaajastu kohta. Vajadus oma mullist“ välja ronida põhineb nende firmajuhtide hinnagul asja sees olijate võimetusel arvestada oma töös kõikide hilisemate kasutajate ja asjaosaliste vaatenurkadega. Näiteks kui Airbnb takvarainsenerid esmakordselt klienditeenidajatega kokku viidi, üllatas neid selliste teenuste kohutav kasutajakogemus, mida nemad olid pidanud filigraanseks lihvituks.

Teise asjana räägiti sellest, et rahvusvaheliste korporatsioonide brändikasutusel on stiili ja sõnumi ühtsust peetud traditsiooniliselt eelduseks (ja tugevuseks) - vaadake Coca-Colat, Shelli või ükskõik millist teist klassikalist multinatsionaali. Samas tõi Facebooki tootejuht näiteks, et nii FB kui YouTube'i tähtsus (ja kasutajakogemus) on hoopis teistsugune lääneriigi meelelahutustarbija omast kui su riigis puudub sõnavabadus. Nii on aina enam aktsepteeritud ning kohati soovitavgi kohandada üleilmseid kaubamärke kohalikele oludele. Isegi McDonaldsi logo on Euroopas aina enam laialtlevinud agressiivse kärtspunase tausta asemel märksa leebemal (ökomal?) metsarohelisel foonil.

Maailma tippbrandide hulgast 10 kõige enam
kliente kaasavamat (allikas techinasia.com)
Viimase mõttemotiivina toodi välja idee, et oleme tunnistajaks kolmandale ajastule tehnoloogia ja intertneti levikus. Kui 90-ndad tähistasid tehnoloogia levikut massidesse, sealjuures tähelepanu oli kaablitel jt füüsilisel ühendustel, siis uue sajandi esimene kümnend on Web 2.0 ja muude sotsiaalmeedia väljenduste kaudu markeerinud virtuaalühenduste loomist ja võrgustumist inimeste vahel. Järgmisest, kolmandast ajastust oodatakse selle tehnoloogia ärakasutamist inimeste reaalelulise suhtlemise paremaks ja rikkamaks muutmisel. Nii pole sotsiaalvõrgustik enam ekskaasa järele luuramise või niisama käe suhtlusringkonna pulsil hoidmise tööriist, vaid vahend, mis aitab ja innustab kokkusaamisi päriselus. Ja Spotify kaudu ei leia me lihtsalt uut ning huvitavat muusikat, vaid korraldame selle abil öödisko!

2 kommentaari :

admin ütles ...

google 150
google 151
google 152
google 153
google 154
google 155
google 156

katie laner ütles ...

Nice to be visiting to your site i have waiting for this blog since so long and now i have it as i am also a content writer and i have done a lot of research on the quickbook error and write an article for you all to resolve this quickbook error #15215quickbooks unexpected error 5: A QBs Repairing Guide


Postita kommentaar