Kolmapäev, 28. november 2012

fs: 3 suurt mõtet äridisainist

Futusignaal on rubriik tulevikutrendidest, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest võimalike muutuste eel ühes või teises valdkonnas

Co.Design võttis hiljuti oma Fast Company kontoris kokku mõned ärimaailma tipp-praktikud (sh nii Facebookist, Airbnb'st kui McDonaldsist ja Pepsist), et vahetada mõtteid disainipõhimõtete kasutamisest suures ettevõtluses. Eelnenud aasta probleemide lahenduste ühisosas koorus arutelu käigus välja kolm põhjapanevat tähelepanekut muutustest ärimaailmas: raamidevaba mõtlemise, brändide globaalse kohandumise ja järgmise tehnoloogiaajastu kohta. Vajadus oma mullist“ välja ronida põhineb nende firmajuhtide hinnagul asja sees olijate võimetusel arvestada oma töös kõikide hilisemate kasutajate ja asjaosaliste vaatenurkadega. Näiteks kui Airbnb takvarainsenerid esmakordselt klienditeenidajatega kokku viidi, üllatas neid selliste teenuste kohutav kasutajakogemus, mida nemad olid pidanud filigraanseks lihvituks.

Esmaspäev, 26. november 2012

Tulevikukodu unistuse visa areng


Mida võimaldab tulevikukodu aastal 2020? Kaua on räägitud kodutöid tegevatest robotitest ja automatiseeritud koduseadmetest. Viimasel ajal on juurde tulnud jutud isereguleerivast ja isepuhastuvast kodust – kommunaaltarbimist efektiivsemaks muutvatest juhtsüsteemidest, meid kõikjal ümbritsevatest sensoritest, isepuhastuvate materjalidega lauapindadest või automaatse menüü koostamise teenustest (vastavalt perekonna terviseprofiilile, tujule, treeningharjumustele ja maitse-eelistustele). Kui vaadata tagasi viimasele kümnendile, siis oleme juba hakanud harjuma varem mõeldamatute vidinatega – lameekraanteleviisorid, e-lugerid, nutitelefonid. Järgmine loogiline samm on nende seadmete abil oma kodu juhtida.

Tekib küsimus, kas juba aastakümneid ettekuulutatud võrgustunud ja energiaefektiivne kodu on 2020. aastaks reaalsuseks saamas. USA ülikool Elon University ja uurimisfirma Pew Internet esitasid interneti tuleviku uurimuse raames selle küsimuse rohkem kui tuhandele eksperdile, praktikutest vaatlejateni. Arvamust avaldanud eksperdid jagunesid kaheks. 51% ekspertidest leidsid, et meie kodud on tõesti 2020. aastaks enam võrgustunud ja efektiivsemad. 46% arvasid aga, et ka kaheksa aasta pärast jääb tulevikukodu unelmaks – see ei jää mitte tehnoloogia, vaid inimeste endi taha.

Reede, 23. november 2012

fs: Salvestustehnoloogiad muudavad energiatarbimise kestlikuks

Futusignaal on rubriik tulevikutrendidest, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest võimalike muutuste eel ühes või teises valdkonnas

Energiasääst ning taastuvressursside kasutuselevõtt on majanduste konkurentsivõime oluline kriteerium, sest globaalse energiavajaduse rahuldamine on järjest kasvav peavalu. Kahanevate ja kallinevate energiakandjate tingimustes on Rahvusvahelise Energiaagentuuri (ingl k International Energy Agency e IEA, World Energy Outlook 2012) hinnangul energiatarbimine lähema paarikümne aasta jooksul kasvav vähemalt ühe kolmandiku võrra tänasega võrreldes, seda peamiselt arenevate riikide tarbimise suurenemise tõttu. Peamiseks takistuseks taastuvressursside kasutuselevõtul ning elektrimuundamise efektiivsuse parandamisel on seni olnud sobivate salvestustehnoloogiate puudumine. IEA hindab energiatehnoloogia perspektiivides (Energy Technology Perspectives 2012) ainuüksi Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD Euroopa riikide balansseerimisvõimsuste vajaduseks aastaks 2050 üle 600GW ulatuses võimsusi (aastaks 2015 on vastav suurus ca 170GW). Suures mahus taastuvressursside tasakaalustamiseks sobivaimate tehnoloogiate – hüdroelektrijaamade ja pump-hüdroakumulatsioonielektrijaamade – rakendamisele seavad tihti piirid looduslikud tingimused. Seega on konkurentsivõimeliste asukohast sõltumatute tehnoloogiate turuletoomine väga suure turupotentsiaaliga.

Esmaspäev, 19. november 2012

fs: Robotid asendavad Hiinas miljon tehasetöötajat

Futusignaal on rubriik tulevikutrendidest, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest võimalike muutuste eel ühes või teises valdkonnas

Just nii palju kavatseb SingularityHUB'i andmetel Foxconn kolme aasta jooksul võtta kasutusele roboteid, mis on firma nime järgi ristitud foxbot'ideks. See on seesama maailma suurim 1,2 miljoni töötajaga (ainuüksi Longhua tehases töötab mõnedel andmetel 450 000 inimest) Taivani päritolu ettevõte, mille Hiina tehastes valmib enamus Apple'i tooteid (aga ka palju HP, Delli ja Sony seadmeid). See on ka seesama vastuolulise kuulsusega Foxconn, mis on viimasel ajal meedias palju tähelepanu saanud pingeliste töösuhetega, kehvade töötingimustega, väidetavate rahutuste ja isegi mitmete enesetappudega. Nüüd on firma president Terry Gou välja käinud plaani paigaldada oma tehastesse kolme aasta jooksul miljon robotit.

Kolmapäev, 14. november 2012

fs: Ambitsioonikad naised Indias ja Hiinas

Futusignaal on rubriik tulevikutrendide kohta, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest võimalike muutuste eel ühes või teises valdkonnas

Tärkavatel turgudel on naistel põhjust olla lootusrikas ja meil on põhjust olla lootusrikas naiste pärast neis maades. Tehes uurimistööd oma raamatule tärkavate turgude talentidest, leidsid Sylvia Ann Hewett ja Ripa Rashid, et Indias ja Hiinas nimetasid töötavad naised end töökohal väga ambitsioonikaks" vastavalt 85% ja 65% juhtudest (samas kui USA number jäi 36% peale). The Economist aga viitab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO (ingl k International Labour Organization) uuringu tulemustele, et Hiinas ja Indias on vähem ametialast vahettegemist (nt et mehed ja naised teevad erinevaid töid) kui teada-tuntud egalitaarsetes Põhjamaades. Hiinas ja Indias on tekkinud üha rohkem väga edukaid ärisid alustanud naisettevõtjaid. Arvutifirma Dell tellitud uuring naisettevõtjatest USAs, UKs ja Indias näitas, et India naisettevõtjad on ühiskonnas omaks võetud ja nad on optimistlikud  arvates, et nende äri kasvab järgnevatel aastatel keskmiselt 90%. (Uuringu juures huvitav on ka, et naisettevõtjad nimetasid kõige kergemaks rahastusallikaks Indias äriingleid). Ühesõnaga, näeme positiivset trendi kiire kasvuga tärkavates majandustes, kus majanduskasv on naistele avanud uksi, mida nad erakordse innuga kasutavad.

Esmaspäev, 12. november 2012

fs: Tulevikus rohkem töötajad kohvrite otsas

Futusignaal on rubriik tulevikutrendide kohta, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest võimalike muutuste eel ühes või teises valdkonnas

Lähitulevikus kasutab internetti juba 5 miljardit inimest ja sellest hoogu saav globaliseerumine vormib üsna tuntavalt töö tulevikku ning tööjõuturgu. Professor Lynda Gratton (Tuleviku Töö Konsortsiumi eestvedaja) ennustab, et maailmas kasvab lisaks virtuaalsele tööle (vt oDesc, elance) ka rahvusvaheliselt mobiilsete töötajate arv. Tegemist on inimestega, kelle igapäevane rutiin on liikuda seoses oma tööülesannetega riigipiiride üleselt. Lisaks töökohustustele teevad nad seda ka uutest töövõimalustest kinni haarates ning isiklikke investeerimis- või maksude optimeerimise otsuseid tehes (allikas: BBC News).

Neljapäev, 8. november 2012

fs: Nohikute triumf presidendivalimistel

Futusignaal on rubriik tulevikutrendide kohta, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest muutuste eel ühes või teises valdkonnas.

Mitmel pool USA meedias tuuakse esile New York Times'i valimsiblogi 538 pidaja Nate Silveri ennustuste täkkeminekut - ta ennustas Obama võitu täpselt mitte ainult riigi tasemel, vaid 100%-liselt ka iga 50 osariigi kohta eraldi võttes. Sellega ületas NYT valimisteanalüütik oma tulemust 2008.a. valimistel, mil ta pani mööda vaid Indianaga (ja Obama võitis seal toona kõigest 0,1% eduga).

Kolmapäev, 7. november 2012

fs: Rahva abil rikkaks

Futusignaal on rubriik tulevikutrendide kohta, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest muutuste eel ühes või teises valdkonnas.

Novembrikuine Trendwatching uudiskiri juurutas termini presumers (eesti k eeltarbijad?) tõmmates sellega tähelepanu aina laiemalt levivatele ühisrahastamise (ingl k croudfunding) võimalustele. Kui aastate eest kanda kinnitanud rahvahange (ingl crowdsourcing) aitab firmadel ja inimestel pöörduda suure hulga spetsialistide, disainerite jt võimalike töövõtjate poole oma murele parima lahenduse leidmisel paljude (st 'rahva' poolt) pakutavate hulgast, siis crowdfunding pöörab selle tagurpidi. Nii alustavad kui juba tegutsevad ettevõtted saavad oma ideedele ja toodetele koguda rahalist toetust pakkudes selle eest vastu kõike alates heast tundest kuni sümboolsete kinkide, kasumitüki ja osaluseni (nt viimane sai USA-s võimalikuks just tänavuse Jumpstart our Business Startups e JOBS seaduse vastuvõtmise järel).

Esmaspäev, 5. november 2012

fs: Suurte andmetega asjade internet kogub tuure

Futusignaal on rubriik tulevikutrendide kohta, kus kajastame lühemal kujul huvipakkuvaid uudiseid esimestest tähelepanuväärsetest märkidest võimalike muutuste eel ühes või teises valdkonnas.

Aastaga kasvas globaalne mobiililepingute arv Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu ITU andmetel 5-lt kuuele miljardile 2011. aastal (mh paikneb Eesti selles äsjaavaldatud ITU IT-arenguindeksis 24. kohal 155 riigi hulgas). Arvestades Maa elanikkonda on mobiilita veel kõigest alla viiendiku inimestest, aga seda kasvutempot arvestades ei ole selle lünga täitmine ka enam aastate, vaid kuude küsimus. Seda isegi mitme lepinguga inimesi ja masinkasutajaid (nt mobiilne autoalarmi leping = eraldi GSM kaart) arvesse võttes. See aitab ka seletada Facebooki kasutajate hulga miljardini jõudmist, kuna aina suurem osa neist kasutab peamise ühendusseadmena nutifoni ja neid on kõigi mobiilikasutajate hulgas 15% e samuti umbes miljard. Kasvav mobiiliseadmete (mobiilid, tahvelarvutid jms) hulk on oluline tegur asjade interneti arengul (inl k Internet of Things), kus aina enam seadmeid on nii inimese vahendusel kui iseseisvalt omavahel ühenduses.