Kolmapäev, 22. veebruar 2012

Vananemise neljamõõtmeline mõju

Pilt: BuzzFeed
Eakate poole kaldu ühiskonnad on uus reaalsus, millega käsikäes tuleb valitsustel, ettevõtetel ja kõigil meil tulevastel kümnenditel elama õppida. Konsultatsioonifirma Boston Consulting Group (BCG) hiljutine raport „Global Aging: How Companies Can Adapt to the New Reality” (Üleilmne vananemine: kuidas firmad saavad uue reaalsusega kohaneda) näitab, kuidas vananevad ühiskonnad tööjõu dünaamikat, majanduskasvu, kapitali kättesaadavust ja tarbijate vajadusi mõjutama hakkavad ning mida ettevõtted eesootavate muutuste valguses juba täna tegema peaksid.

Demograafilise mustri muutumine ei peida endas vaid suuri riske - see avab ka uusi võimaluste aknaid - praktiliselt kõigile ettevõtetele sõltumata sektorist või piirkonnast. Kellele risk, kellele võimalus sõltubki sellest, kui hästi selle trendi sügavusest aru saadakse ja kui efektiivselt reageeritakse. Aga just siin on pikk tee käia, sest vaatamata sellele, et vananemine ei ole enam ammu kellelegi uudiseks, on vaid väike osa ettevõtetest eesootavaks uueks reaalsuseks tegelikult valmis.

Neljapäev, 9. veebruar 2012

Kuhu lähed, globaalne kapitalism?

Pilt: Dani Rodriku raamat Globaliseerumise paradoks
Vana Maailm on aastakümneid pidanud globaliseerumise jätkumist pöördumatuks ja kasulikuks. Veel viis aastat tagasi domineeris maailma majandusringkondades ettekujutus, et arenenud maad on jõudnud stabiilse, kriisivaba arengu faasi. Kujutati endale ette, et enesemääramise õigus, rahvusriik ja demokraatia sobivad jätkuva globaliseerumisega hästi kokku. Usuti, et see kooslus on olnud aluseks maailma praegusele eduloole ja et nii saab see olema ka tulevikus.

Ometigi väidab USA majandusteadlane Dani Rodrik oma värskeimas raamatus The Globalization Paradox (Globaliseerumise paradoks) vastupidist: globaliseerumist, enesemääramist ja demokraatiat üheaegselt omada on väga raske. On hea, kui kolmest omatakse kahtegi. Kuid kõiki kolme veel rohkem omada olukorras, kus ühega neist kolmest on juba üle mõistliku piiri mindud, on tema hinnangul täiesti võimatu.