Reede, 27. jaanuar 2012

Maailma arvamusliidrid kardavad riskide kuhjumist


Üha tihedamalt läbipõimunud maailmas on ka riskid muutumises moodustades paljude seostega võrgustiku, kus teatud doominokivide kukkumisel jõuab mõju ka paljude teiste valdkondadeni. World Economic Forum (WEF) analüüsib iga-aastaselt selliseid globaalse ulatusega riske ja avaldab tulemused raportina. Käesoleva aasta alul avaldatud arvult seitsmes raport Global Risks 2012 (Globaalsed riskid 2012) kajastab maailma arvamusliidrite tänast tunnetust suurimatest tulevikuga seotud hirmudest.

Võrreldes möödunud aastaga on toimunud riskide tajumises oluline nihe - murekohad on kaldunud keskkonnariskidelt sotsiaal-majanduslikele riskidele. Majanduslike ja sotsiaalsete riskide esilekerkimise tunnistuseks on ka 2011. aasta uudistevoog, mida kroonisid lõppematud vaidlused Euroopa Liidu riikide vahel võlakriisi lahendamiseks ja protestid ebavõrdsuse vastu nii rikkamates (nt Occupy Wall Street) kui ka vaesemates ühiskondades (Araabia riigid). Kopenhaageni kliimakõneluste eesmärgid ja ebaõnnestumised on unustatud, lisaks on keskkonnariskid nüüd igapäevasemad – näiteks on pakilisemaks mureks tõusnud toidu- ning puhta vee puudus.

Teisipäev, 17. jaanuar 2012

Talendimagnet meie tagahoovis

Pilt: cyrillascrochet.com
Majanduskriis on üleilmses talendisõjas kaasa toonud vaherahu, kuid äritegevuse elavnemine koos mitmete megatrendide tugevnemisega lükkavad sellele õige pea taas hoo sisse. Tulevikuks valmistudes on oluline mõista, millest erinevate riikide ja piirkondade edu talentide püüdmisel sõltub - mis on need tegurid, mis võitjaid kaotajatest eristama hakkavad.

Tuntud majandusajakirja analüütikaharu Economist Intelligence Unit (EIU) koos konsultatsioonifirmaga Heidrick & Struggles reastas uuringus „Global Talent Index Report: The Outlook to 2015“ (Globaalse talendiindeksi raport: väljavaade aastani 2015) riigid võimekuse järgi talente „toota“ ja neile eneseteostuseks atraktiivset keskkonda pakkuda. Seda nii täna kui ka nelja aasta pärast. See 60 maailma riiki kattev talendikaart on väärt teejuht nii ettevõtetele investeeringute kavandamisel kui ka riikidele oma võiduvõimaluste hindamisel. Kuigi Eestit uuring ei kata, on sealt talendisõbraliku keskkonna kujundamise tarbeks nii mõndagi õppida. 

Reede, 6. jaanuar 2012

Sotsiaalne innovatsioon muudab maailma

Andke mulle [piisavalt pikk kang ja] toetuspunkt ning ma liigutan maailma – Archimedes. Pilt: www.math.nyu.edu

Kriis on ebasoodsalt langenud kokku ajaga, mil tuleb mõelda vananeva rahvastiku ülalhoidmise, haridussüsteemi muutuste, keskkonnasäästlikkuse ja muude ühiskondlike murede lahendamise peale. Kasvav surve arenenud riikide eelarvetele on pannud rääkima sotsiaalsest innovatsioonist – ühiskondlikku kasu toovatest uuendustest. Need lahendused võivad sündida riigiametite, ettevõtete või kolmanda sektori poolt; või eriti nende koostöös, muutes nii ka riigi toimemudelit.

Järgnev sissejuhatus sotsiaalse innovatsiooni trendi põhineb enamjaolt Suurbritannia mõttekeskuse NESTA välja antud sotsiaalse innovatsiooni näiteid ja mehhanisme koondaval raamatul Open Book of Social Innovation (Sotsiaalse innovatsiooni avatud raamat) ning Poola rannikulinnas Gdynias toimunud rahvusvahelise sotsiaalse innovatsiooni koostöövõrgustiku 2011. a novembri aruteludel. Viimasel said kokku Euroopa Komisjoni esindajad, sotsiaalset innovatsiooni toetavate võrgustike ja mõttekeskuste inimesed ning praktikud. Aruteludest koorus väärt õppetunde poliitikategijatele ja teistele sotsiaalse innovatsiooni esiletõusu hoogustamiseks – ka Eestis.