Neljapäev, 29. detsember 2011

E-äri õitseng Hiinas


Pilt: www.toptenwholesale.com

Hiinlastele meeldib ostelda ja nad on vana-tuntud poodnike rahvas. Hiina linnade tänavad ja ka külateed on tihedalt poode ja ärisid täis pikitud, kõigis neis alati ka kliente sees. Boston Consulting Group (BCG) leiab aga, et Hiina tarbija tahab „pärispoe“ asemel üha rohkem vajalikke kaupu osta interneti teel – e-äri on Hiinas mühinal kasvamas.

Värskes raportis „The World’s Next E-Commerce Superpower: Navigating China’s Unique Online-Shopping Ecosystem“ (Maailma järgmine e-äri suurjõud: navigeerimine Hiina unikaalses online-ostlemise ökosüsteemis) esitlevad BCG eksperdid sealse e-äri tulevikutrende, analüüsivad nende põhjustegureid ja jagavad soovitusi ettevõtetele toimuvast kasu lõikamiseks. Nende hinnangul on Hiina kindlalt saamas maailma e-äri turuks nr 1, jättes kaubanduse arengus mitu sammu vahele ja hüpates kiiremini e-poodide ajastusse kui muud riigid seni.

Teisipäev, 20. detsember 2011

Tehnoloogiavalem hariduses

Tuleviku klassiruum (pilt: archicentral.com)

Murrangulisi muutuseid hariduse andmises, olgu siis tehnoloogiaga või ilma, on lubatud ja oodatud nii Eestis kui ka mujal juba pikka aega. Tuntud innovatsiooniteoreetik, Harvardi ülikooli professor Clayton Christensen tõdes oma haridusele keskendunud raamatus „Disrupting Class” (Trendemurdev klass), et see kuidas koolides on arvuteid kasutatud, on olnud täitsa ennustatav ja loogiline – ent täiuslikult väär.

Konsultatsioonifirma Boston Consulting Group (BCG) raportis „Unleashing the Potential of Technology in Education” (Tehnoloogia potentsiaali vallapäästmine hariduses) selgitatakse, milline see õige infotehnoloogia-kasutus siis olla võiks: kogu haridusahelat terviklikult arvestades õpilaste tulemusi ja haridussüsteemi väljundeid parandav. Selle järelduseni jõutakse kirjeldades seniste takistuste ületamist tehnoloogia rakendamisel hariduses, selle trendi suurimaid ajendeid ning viise infotehnoloogia (IT) tulemuslikumaks kasutamiseks õppetöös.

Teisipäev, 6. detsember 2011

Inimeste ajastu lävepakul

Pilt: Blue Dimension © 2011 - Ben Heine

Kui konsultatsioonifirma McKinsey tõi 1997. aastal käibele talendisõja mõiste, pidas ta selle all esmajoones silmas võitlust säravate juhikandidaatide pärast. Tänaseks on selge, et võitlustander talentide pärast on palju laiem kui vaid tippjuhid. Ka inseneride, tehnikute, müügitöötajate jt üle peetakse tulevikus lahinguid. Mitmed teineteist võimendavad arengud (nt elanikkonna vananemine, tihenev konkurents, inimeste muutunud ootused tööelule, tehnoloogia areng) viivad peagi selleni, et ettevõtete edu ei määra mitte ligipääs rahale, vaid talentidele.

Konsultatsioonifirma Manpower ennustab oma raportis „Entering the Human Age“ (Sisenemine inimeste ajastusse) koguni infoajastu lõppu ja uue – inimeste ajastu – saabumist. Nii laialdased on nende hinnangul saabuvad muutused äris ja ka ühiskonnas tervikuna.