Kolmapäev, 30. november 2011

Eaka tarbija käes on tuleviku ostujõud

Pilt: Hansapank/Division
Langev sündimus ja pikenev eluiga muudavad selle sajandi kõige kiiremini kasvavaks tarbijagrupiks inimesed, kel turjal aastaid 60 ja enam. Samas on ettevõtete teadmised selle üha ahvatlevamaks saava kliendisegmendi vajadustest ja ootustest veel kesised.

Globaalne konsultatsioonihiid A.T. Kearney on võtnud vaevaks seda teadmiste tühimikku täita. Uuringuga What Do Mature Consumers Want? (Mida eakad tarbijad soovivad) on nad välja peilinud, millest eri kontinentidel elavad ja erineva rahakoti paksusega vanemaealised tarbijad puudust tunnevad. Nad väidavad, et demograafiline maavärin raputab kaupmehi ja tootjaid märkimisväärselt, sest tulevikus kuni 30% ostujõust omavatel eakatel on täiesti teistsugused vajadused.

Esmaspäev, 14. november 2011

Hiina ja India jõukatsumine aastani 2025

Pilt: The Economist

Hiina ja India majandusliku ja poliitilise mõjuvõimu kasv ehk globaalne esiletõus ei toimu sugugi tandemina. Nende juhid küll rõhutavad sõnavõttudes omavahelise koostöö vajadust (sh globaalsel tandril seisukohtade ühtlustamiseks) ja sihiks on järgmise nelja aastaga kaubavahetust pea kahekordistada (100 miljardi USA dollarini aastaks 2015). Siiski ollakse teineteise suhtes umbusklikud ja ettevaatlikud. Minevikus on mitmel puhul sõdagi peetud ja võimaliku konflikti allikaid jagub ka tulevikku – nt mõlema riigi püüdluste tõttu India ookeani kanti domineerida (vt sel teemal hiljutist Fututoa lugu).

USA maineka rahvusvaheliste uuringute mõttekoja RAND Corporation nägemuses mõjutab Hiina ja India suhete tulevikku oluliselt nende omavaheline jõudude vahekord. Sellest sõltub (küll teiste tegurite hulgas, aga ikkagi), kas ja kui kergelt tekib omavaheline koostöö või rivaliteet. Hiljutises analüüsis „China and India 2025: A Comparative Assessment“ (Hiina ja India 2025: Võrdlev hinnang) on RANDi eksperdid seepärast proovinud Hiina ja India tulevast jõudu hinnata, et aimata ette nende omavahelisi suhteid järgneval kümnendil-kahel.

Esmaspäev, 7. november 2011

Säästmise tulevik (vol 2) – läbipaistvam toode teadlikumale kliendile

Pilt: Impact Lab
Kolme nädala tagune Fututoa artikkel Säästmise tulevik (vol 1) – parem tunne raha kogumisest tutvustas kolme mõttearendust kestliku säästmisest panga ja kliendi vaheline suhtluse vaatenurgast. Tänase loo neli esseed keskenduvad maailmas toimuvatele üldistele arengutele ja pärinevad samuti esseekogumikust Big picture thinking – towards sustainable savings (Terviku nägemine– kestliku säästmise poole).

Ärivõimalustest kasu lõikamiseks saavad tururegulaatorid ning riik palju ära teha nii säästuharjumise kasvatamisega maast madalast kui nõutava tooteinfo esitamise osas. Pangad võiksid olema paindlikumad, pigem nõustama kui müüma konkreetset toodet ning täiendama oma teenuseportfelli vastavalt turu arengutele ja regulaatorite poolt muudetud keskkonnale. Uue kliendigrupina on oodata vaesemate tarbijate esilekerkimist.

Neljapäev, 3. november 2011

Tärkavate turgude mobiilne rahakott

Pilt: in2eastafrica.net 

Kuulutatakse revolutsiooni, mis meie rahakoti mobiilseks muudab. Selle nimel töötavad mitmed tehnoloogiafirmad, kes üritavad mobiili standardseks maksevahendiks muuta, kuid töö on raske. Nagu tõdeb Google Walleti internetilehekülg: “Viimase mõne tuhande aasta jooksul on makseviisid muutunud kolm korda. Kõigepealt tulid mündid, siis paberraha, siis kaardid. Nüüd oleme järgmise suure muutuse juures.” Muutused tulevad revolutsiooniga ja need on alati “verised”. Pealegi ei ole Lääne kaupmeestel ja tarbijatel väga suurt vajadust olemasolevat (kaardi)teenust välja vahetada – praeguse, küllaltki hästi toimiva maksesüsteemi olemasolu pärsib mobiilse rahakoti võidukäiku. Kuid see on vaid osa kogu tõest. Fakt on see, et revolutsioon on juba toimunud. Kuid see on toimunud hoopis mujal – tärkavates majandustes. Järgnevalt on selgitatud erinevatele allikatele tuginedes seda tärkavate majanduste mobiilse rahakoti fenomeni.