neljapäev, 14. juuli 2011

India tuleb teenuste tagatoast välja

Pilt: eurobrandsindia.com blogi
Viimasel kümnendil tekkinud stereotüübi kohaselt täidab Hiina globaalses tööjaotuses maailma tehase ning India teenuste tagatoa ülesandeid. Veebruaris avaldatud Ernst&Young’i (E&Y) esimene uuring India atraktiivsusest välisinvestoritele Reaching towards its true potental (Oma tõelist potentsiaali püüdes) annab aga alust arvata, et senine must-valge pilt saab peagi värvi juurde. Indial on potentsiaali seniselt madala kulubaasiga äriprotsesside allhankelt (ingl k business process outsourcing, BPO) edasi rühkida.

1,2 miljardi elanikuga India majanduskasvuks prognoositakse lähitulevikus 8% aastas. Optimistide hinnangul realiseerub see pigem kahekohalisena. India keskklassi nähakse järgmise 15 aasta jooksul kolmekordistumas ning sellest tulenev sisenõudluse kasv 20 aasta vältel ulatub 9,2%-ni. Need tegurid on potentsiaalsete välisinvestorite ringi laiendanud ja nagu tärkavate võimaluste puhul ikka, kehtib ka siin reegel: kes ees, see mees.

Majanduskasvu alus mitmekesistub
Ekspordisuunaline tarkvara ja IT sektor jäävad ilmselt veel mõneks ajaks India kasvumootoriks, kuid selle kõrvale on ilmumas uued tegijad: töötlev tööstus – nii Indiasse kui ka globaalsele turule tootev - ning muu kiirelt kasvava ostujõuga siseturule suunatud äri.

Tagasilöök BPO-s on tingitud peamiselt kahest tegurist. Esmalt sel alal Indiale kuklasse hingavast madalama kulubaasiga riikide konkurentsist (nt India Wipro tegutseb juba agaralt ka Brasiilias). Teisalt finantskriisist haavatud ja tööpuudusega maadleva USA avalikkuse survest töökohti kodus hoida. Selle tulemusena on India suurima väliskapitali allika - USA - osakaal Indiasse tulnud investeeringutes järsult langenud.

Lisaks pakuvad kasvava ostujõuga siseturg ja haritud tööjõu kättesaadavus aga ka häid võimalusi senisest enam tööstuse arendamiseks, mis on muutnud välisinvestorite India-strateegiat. Praegu on India majanduses tööstuse osakaal 16% SKP-st. Valitsuse siht on viia see 10 aastaga neljandikuni ehk vähemalt pooleteistkordseks. Sellise kasvu saavutamiseks on riiki eriti oodatud tööstusinvesteeringud.

India atraktiivsus töötleva tööstuse asukohana on tõusuteel (allikas: E&Y)

Konkurentsieelis nr 1: siseturu potentsiaal
India majandus tugineb suuresti sisetarbimisele (60% SKP-st, võrreldes Hiina 35%-ga SKP-st). 2009. aastal kasvas nt nõudlus autodele 33% ja teistele keskklassi kestuskaupadele üle 40%. Senise pealt tehakse julgeid prognoose ka tulevikuks. Näiteks oodatakse aastaks 2015 autode aastase müügimahu kahekordistumist kolmele miljonile. See on teinud autotööstusest välisinvestorite teise lemmikvaldkonna Indias (vaatamata tagasilöökidele ei ole IT ja tarkvara teenused oma kohta atraktiivsusedetabeli tipus veel loovutanud).

Kuigi IT ja tarkavara teenused on investoritele endiselt atraktiivseimad, on siseturu kasv pakkumas sellele ka alternatiive (allikas: E&Y)
Võimalused tarbijaturul tunduvad olevat piiramatud. Keskklassi (aastasissetulek vähemalt 4 000 USD) leibkondade arv Indias on kasvanud sajandi alguse 13,8 miljonilt 46,7 miljonini, mis teeb keskklassi suuruseks vähemalt 200 mln inimest. Lisaks paisuvale keskosale on kosunud ka sissetulekute püramiidi tipp: kõrge sissetulekuga inimeste arv on viimaste aastatega Indias tõusnud 84 000-lt ühe miljonini. Samuti terendab ahvatlevana püramiidipõhja turg, millest kirjutame lähinädalail pikemalt ühes järgnevas Fututoa loos.

Siseturu potentsiaal ja nõudlusepõhine kasvumudel ongi E&Y poolt küsitletud ettevõttejuhtide arvates peamised India turu konkurentsieelised. Neile järgnevad kulueelis ja kõrge tootlikkus.

Konkurentsieelis nr 2: demograafiline dividend
India kuulub nende väheste riikide hulka maailmas, kes saab järgnevatel aastakümnetel nautida demograafilist dividendi – tööjõu kestlikku pealekasvu tööjõuturule. Pool India elanikkonnast on alla 25 aastased; rahvastiku keskmine vanus 25,9 aastat tõuseb käesoleva kümnendi lõpuks 29 aastani. Selline nooruslik, dünaamiline, sotsiaalselt mobiilne ja läänelikke tarbimisharjumusi hindav seltskond vormib India kasvava ostujõuga keskklassi.

Noor ühiskond on maailma üldises vananemise epideemias üheks India trumbiks (allikas: E&Y)
Samuti võimaldab demograafiline profiil pakkuda investoritele head tööjõuressursi hinna-kvaliteedi suhet ning on just pikemas perspektiivis peamine eelis, mis eristab Indiat arenenumatest turgudest ja paljudest tänastest tärkavatest majandustest.

India tänased hädad tähistavad homseid ärivõimalusi
Selleks, et India suudaks eeltoodud võimalusi realiseerida, vajavad klaarimist probleemid infrastruktuuris, tervishoius ja hariduses. See on aga jooksevkonto puudujäägiga toimetavale majandusele üksi ülejõu käiv. Seetõttu märgivad India ühiskonna valupunktid tärkavat ärivõimalust investoritele ja ettevõtjatele.

Näiteks on riigi järgmise viisaastaku 1 triljoni USD suurusest infrastruktuuri arendamise kavast pool plaanitud kaasata eraturult läbi soodsate investeerimistingimuste ja PPP (ingl k public private partnership) võimaluste pakkumise. Teede, raudteede, lennuväljade, energeetika jmt taristu arendamine ei jõua muidu linnade kiire kasvuga sammu pidada. Ühendused India sees, aga ka rahvusvaheliselt, jätavad soovida. Võrreldes Hiinaga – India peamise konkurendiga välisinvesteeringutele - on senised investeeringud India linnade infrastruktuuri olnud madalad.

Ületamist vajab ka proovikivi, kuidas tagada kvaliteetse hariduse kättesaadavus laiemale hulgale elanikele – miljonitele igal aastal tööturule sisenejatele. Riik on eesmärgiks seadnud 500 mln elaniku koolitamise aastaks 2022. Selleks on oodatud innovatiivsed lahendusmudelid erasektorilt, vastav rahvusvaheline koostöö ja välisinvesteeringudki.

Investorite tegevus Indias: kes ees, see mees
Välisinvesteeringud Indiasse on möödunud kahe kümnendi jooksul küll märkimisväärselt kasvanud, kuid sellegipoolest Hiinaga võrdlust välja ei kannata. Kapitali sissevoolu Indiasse on ajendanud 90-ndate alguses alanud turu liberaliseerimine, mis on järk-järgult vähendanud riigi osa majanduses. Samuti jätkab valitsus ärivaldkondade põhiste investeerimispiirangute kaotamist.

E&Y uuringu põhjal tundub, et India hiilgeaeg on ees ootamas: möödunud aasta lõpus E&Y poolt läbi viidud äriliidrite küsitlus näitas, et 60% neist plaanivad peagi Indiasse investeerida. Viimasel kümnendil Indiasse juba sisenenud ettevõtetest kavatseb lisaks suurem osa (75%) seal jätkata ja laieneda, et haarata kinni kiire ostujõu kasvuga kaasnevatest uutest võimalustest ja realiseerida oma eelised varajase turule sisenejana.

Samuti on äriliidrite usk India arengusse märkimisväärne – nende tulevikutunnetuses on India juba 2020. aastal globaalne liider hariduse, innovatsiooni ning kõrge lisandväärtusega kaupade ja teenuste pakkumises.

Investorid räägivad: kannatlikkus kannab vilja 
India päikseline tulevikuperspektiiv tõmbab edaspidi järjest rohkem ja laiema ampluaaga välisinvesteeringuid ligi. Neile, kel India-suunalised mõtted on idanemas, leidub raporti usutlustes Indias juba tegutsevate välisinvestoritega peidus väärtuslikke tõdemusi. Näiteks see, et Indiasse edukaks sisenemiseks on vaja omada kolme asja: kannatlikkust, paindlikkust ja pikka vaadet. Või et Indias jala ukse vahele saamine nõuab küll suurt pingutust, kuid pärast seda ei ole kasvuvõimalustel lage. Ehk kokkuvõttes – kannatlik tegutsemine India suunal kannab suure tõenäosusega ka vilja. NB! See kehtib ka Eesti ettevõtete puhul!

Loe lisa: India majanduse tulevikutrendid on Eesti Arengufondis luubi all Eesti-India äri ja majanduskoostöö tulevikuvõimaluste alases seiretöös

1 kommentaari :

Siim Sikkut ütles ...

Veidi kinnitust selle kohta, et välisinvestorid on Indiasse trügimas - http://www.business-standard.com/india/news/june-fdi-shoots310-to-record-565-bn/143640/on
Juuni 2011 voogas Indiasse rekordmaht FDId.

Postita kommentaar