reede, 17. juuni 2011

Uued liidrid globaalses äris ohje haaramas

Pilt: Allvoices.com

Maailmamajanduses toimuva tärkavate majanduste (ing.k. emerging economies) esiletõusuga on neist riikidest pärit ettevõtted jõuliselt globaalsetes väärtusahelates juhtrolle võtmas. Erilise hooga tõusvaid uusi liidreid kutsuvad Boston Consulting Groupi (BCG) eksperdid globaalseteks esilepürgijateks (ing.k. global challengers).

Sellistest ettevõtetest on BCG alates 2006. aastast koostanud TOP100 nimekirja, et nende esilekerkimist tutvustada ja anda lääne ettevõtetele soovitusi konkurentsis püsimiseks. Värskeim ehk 2011. aasta pingerida pealkirjaga Companies on the Move: Rising Stars from Rapidly Developing Economies Are Reshaping Global Industries (Ettevõtted liikvel: kiiresti kasvavate majanduste tõusvad tähed kujundavad ümber globaalseid majandusharusid) annab olulist mõtteainet ka Eesti ettevõtetele ja otsustajatele.

Uued liidrid on valdavalt BRIC-riikidest pärit
Globaalsed esilepürgijad on niisiis kiirelt arenevatest majandustest pärit ettevõtted, kes on olnud järjekindlalt (ka kriisi tingimustes) konkurentidest kiirema kasvuga ning oluliselt laienenud. Seeläbi on nad haaranud rahvusvahelises äris olulisi turuosi ja tõrjunud seniseid, reeglina läänemaailmast pärit liidreid väärtusahelate juhtrollidest kõrvale – või vähemalt astunud neile tugevalt kandadele.

Mõned näited BCG poolt viimati esitletud silmapaistvatest esilepürgijatest:
  • Bharti Airtel – India telekomi operaator, mis on oma 200+ miljonilise kliendibaasiga maailmas viiendal kohal (vt Bharti Airteliga seoses ka eelmist Fututoa lugu India mobiilirevolutsiooni kohta)
  • Suntech Power – maailma suurim päikse-valgusenergia seadmete tootja Hiinast, kes pea kogu toodangu ekspordib
  • Bidvest Group – suurim toidukaubanduse ettevõte väljaspool USA, Lõuna-Aafrika Vabariigist
  • Norilsk Nickel – maailma suurim nikli ja pallaadiumi tootja Venemaalt
  • Geely International – Volvo omanikuks saanud Hiina autofirma

TOP100 esilepürgija hulka valib BCG ettevõtted, kes on oma innovatiivsete ärimudelite, strateegiate ja jõulise ärilaienduse tõttu suurima globaalselt liidriohjade haaramise potentsiaaliga. Teisisõnu, BCG esitleb just tõusvaid tähti.

Nii on viimases nimekirjas kokku 23 uut tulijat võrreldes 2009. aastaga. Väljalangenud ettevõtted pole oma varem kättevõidetud juhtrolle seejuures tingimata minetanud, aga lihtsalt ei laiene enam nii agressiivselt kui nende asemel märkimist leidnud järgmised esilepürgijad. Viimastele lisaks on seega globaalse äri keskmes juba vanade olijatena veel mitmeid teisi tärkavate majanduste suurimaid-tuntumaid ettevõtteid niigi.

Esilepürgijate seas annavad tooni BRIC-riigid ja tööstusettevõtted (joonis: BCG)

Kokku mahub TOP100 hulka ettevõtteid 18 riigist, esmakordselt ka Aafrikast. Suurima rühma moodustavad BRIC-riigid, kust pärineb 72 ettevõtet. Enim annab tooni Hiina 33 ettevõttega, mida on 7 võrra rohkem kui kahe aasta taguses nimekirjas – Hiina esiletõus on uute äriliidrite seas seega kõige jõulisem. Indiast jõudis nimekirja 20 ettevõtet nagu varemgi (sh 6 erinevat Tata Groupi haru), Brasiiliast 13, Venemaalt 6 ja nende vahele Mehhikost 7.

Ärialade lõikes on jaotus jäänud varasemate aastatega võrreldes suhteliselt samaks. Enim on esindatud tööstusettevõtted, eriti tööstuskaupu ja -tehnikat tootvad ettevõtted. Teise suure rühma moodustavad maavarade kaevandamise ja toorme töötlemise alal tegutsejad. Selline jaotus tuleneb otseselt esilepürgijate päritolumaade senistest konkurentsieelistest (looduslikud ressursid, odav tööjõud) ning tööstust-infrastruktuuri eelisarendanud riiklikest poliitikatest. Koos tärkavates majandustes toimuva sissetulekute kasvuga ning sealsete ettevõtete hoogustuva rahvusvahelistumisega võib aga edaspidi hakata märksa suurenema teenusettevõtete osakaal TOP100 esilepürgija hulgas.

Kasvuhoo jätkamiseks investeeritakse kõvasti
Peadpööritava kasvuni ja laias ilmas liidristaatusesse on esilepürgijad jõudnud eeskätt tänu oma kodustes oludes saavutatud edu ja kogemuse oskuslikule rakendamisele üha uutel turgudel.

Nimelt on nad oma kiirelt kasvavatel, kuid hinnatundlikel või kesiste turuinstitutsioonidega koduturgudel arendanud välja innovatiivsed ja väga kuluefektiivsed ärimudelid.  Sedasi mõistavad nad hästi tärkavatel turgudel eduka tegutsemise (eel)tingimusi ehk maailmamajanduse peamist kasvupiirkonda.

BCG eksperdid toonitavad samas, et uued liidrid ei saa senistele loorberitele puhkama jääda. Senised liidrid lääneriikidest on võtmas vastu konkurentsivõitluse väljakutset ning oma innovatsiooni ja investeeringuid kasvatamas, sh esilepürgijate koduturgudel. Viimased peavad seetõttu jätkama oma tegevuste laiendamist, lihtsatest kulueelistest ja senistest uuendustest edasi arenema. Esilepürgijad peavad tulema toime globaalsete brändide, maailmatasemel innovatsioonivõimekuse ja toimiva globaalse töökorralduse arendamise proovikividega. Seda kõike kusjuures toormehindade volatiilsuse ja võimaliku ressursside puuduse (st tootmissisendite kättesaadavuse murede), talentide paratamatu nappuse ja ka lääneriikide poolse võimaliku protektsionismi kasvu tingimustes.

Esilepürgijad on rahvusvahelisel turul agressiivselt investeerimas ülevõtmistesse (joonis: BCG)

Neist piirangutest ja proovikividest ülesaamiseks on globaalsed esilepürgijad kõvasti investeerimas. Seda võimaldab neil hea finantsiline seis, mis tuleneb nii senisest edust ja teenitud tulust kui ka kodumaiste valitsuste abistavast toest (eriti Hiinas nt).

Olukorras kus globaalsed konkurendid on endiselt taastumisjärgus ja rahalised ressursid üldiselt kriisijärgselt piiratud, on edasipürgijad agressiivselt ostmas kõikjal maailmas üles atraktiivseid ettevõtteid. Seeläbi on nad kujunemas peamisteks välisinvestoriteks rahvusvahelises äris. Liitumiste-ülevõtmiste tehingute arvu poolest on senised liiderettevõtted veel eespool, ent uute liidrite tehtud investeeringute puhul torkab silma just nende tehingute maht – see ületab mitmeid kordi ettevõtete enda turuväärtuse. See tähendab, et esilepürgijad tegid kogu kriisi vältel ja teevad ka edasi julgeid strateegilisi laienemisotsuseid.

Esilepürgijate paljulubav tulevik meile mõtteaineks
BCG prognoosib, et seekordsest TOP100 nimekirjast võib 50 ettevõtet jõuda järgmise viie aastaga Fortune Global 500 ehk suurimate globaalsete firmade hulka. 75 tärkavate majanduste ettevõtet on selles seltskonnas juba ees ootamas ehk et varsti on veerand maailma vägevaimatest ettevõtetest tärkavatest majandustest pärit. 2020. aastaks võivad praegused esilepürgijad suuta 100 peale teenida sama suurt tulu kui Standard & Poor's 500 nimekirja läänemaailma juhtivettevõtet seni.

Teisisõnu, globaalsed esilepürgijad on oluliselt ümber kujundamas globaalse äri mängumaad ja jõujooni. BCG sõnutsi on neil paljulubav tulevik, kui nad suudavad oma kasvu ja innovatsiooni jätkata. Praegu on kõik märgid viimast kinnitamas.

Uute globaalse äri liidrite esilekerkimine võiks Eesti riigi ja ettevõtete juhtidele anda alust järgnevateks mõtisklusteks:
  • Milliste toodete-teenustega saavad Eesti ettevõtted kasvada koos uute globaalsete liidritega – st milliseid ärifunktsioone saame võtta nende loodavates-juhitud väärtusahelates enda kanda?
  • Kuidas sellise partnerluseni jõuda – kas ja mida peab ettevõtte tasandil senise tegevusega võrreldes teisiti tegema (nt innovatsiooni- või ekspordi alal)?
  • Kuidas saaks Eesti kujuneda globaalsetele edasipürgijatele väravaks Euroopa turule, et need ettevõtted Eestisse investeeriksid?
  • Mismoodi vastavalt rihtida riiklikku välisinvesteeringute püüdmist ja (välis)majanduspoliitikat?

0 kommentaari :

Postita kommentaar