Kolmapäev, 15. juuni 2011

Mobiilirevolutsioon Indias

Pilt: digitalinfluencer.com

Kuidas kujutate ette India farmerit? Nõustamisfirma McKinsey on oma uuringus Can India lead the mobile Internet revolution? (Kas India suudab vedada mobiilse interneti revolutsiooni?) välja toonud Indias peituva kullaaugu, drastiliselt suureneva mobiilse interneti kasutajate arvu. Tegu ei ole liialdusega – prognoositakse, et viie aastaga lisandub Indias 335 miljonit m-Interneti kasutajat, mida on kolm korda rohkem kui Saksamaal mobiiltelefone kokku. See tähendab, et ühte riiki tekib juurde sadu miljoneid inimesi, suures osas maakohtades, kes otsivad mobiili kaudu ligipääsu meelelahutusele ja e-teenustele. Võimalusi neile uutele tarbijatele teenuste arendamiseks ja pakkumiseks on seega tohutult.

Täheldada tasub kahte arengut. Esiteks, juba nelja aasta pärast internetikasutajate hulk Indias viiekordistub. Teiseks, interneti kasutamine läbi mobiili kaheksateistkordistub! "Kaheksateistkordistumine" kõlab naljaka sõnana, sest sellises mastaabis arenguid palju ei näe. Mobiilikasutajatest tervelt pooled ei kavatsegi kunagi tavaarvutit kasutada. Nad otsivad internetist informatsiooni, meelelahutust, seni kättesaamatuid teenuseid - kõiki mobiili kaudu.
Internetikasutajate jaotus Indias täna ja homme räägib tugeva mobiilse interneti leviku trendi poolt
India suurimaks probleemiks on olnud infrastruktuuri väljatöötamine tasemele, mis oleks võrreldav vanade tööstusriikidega. See paneb piduri traditsiooniliste võrkude arengule, kuid samas tõstab mobiilse tehnoloogia väärtust: sellega saab üle hüpata kaablite vedamise probleemist. Konsultatsiooniettevõtte Deloitte hinnangul jõuab mobiil 2015. aastaks pea iga inimese kätte Indias. See eeldab viie aastaga kahekordset hüpet mobiilide levikus, ehk siis nelja aasta pärast saab Indias olema 1250 miljonit mobiilikasutajat - rohkem kui kogu Euroopas kokku. Hüpe tundub igati reaalne, kuna senisele tasemele jõudmiseks on mobiilikasutajate arv Indias viimase kuue aastaga juba kuuekordistunud. Kui lihtsustatult vaadata, on nüüd vaja mobiilikasutajaid ainult kahekordistada - poolelt miljardilt miljardile.

Kui viiendik maailma mobiiliteenuse tarbijatest asub ühes riigis, siis võib sealt oodata suuri tegusid ja suurt tulu. Põhirõhk saab olema mobiilsete teenuste igaüheni viimisel. Linnapiirkondades on mobiil juba 100%-liselt kasutusel, edasine kasv tuleb maapiirkondadest, kus mobiil on seni vaid igal neljandal inimesel.

M-teenustega ehitatakse paremat Indiat
Uus trend loob uusi väljundeid uute teenuste näol. Kõige suuremad tuluallikad saavad olema meelelahutus ja mobiili teel levitatavad lisandväärtust pakkuvad teenused (Mobile Value-added Services). Viimased on nagu meie Eesti m-parkimine, millega viiakse varem automaati või kassiiri vajanud teenused mobiili põhiseks, aga lisaks ka erinevad SMS-teenused. Nii valitsuse kui erasektori pakutavate teenuste ja informatsiooni leviala ja tarbijaskonda saab sellega oluliselt laiendada. See on eriti kasulik maapiirkondades, kus näiteks pangaautomaatide paigaldamine ja nende hooldamine ning esinduste loomine on kulukas tegevus. Nii on Aafrikas edukalt käima lükatud pangaautomaate ja tellereid asendav M-Pesa programm. Samamoodi võib Indiaski mobiilne pangandus aidata sularahamajandust enam pankadesse tuua, vähendades korruptsiooni ja maksupettusi. Teised huvitavad näited mobiilsete lisandväärtusteenuste kohta on m-tervise vallast patsiendi monitooring läbi mobiili, kui haiglavoodeid napib, või SMS-teenus, mis aitab kalapüüki rikastada. Mobiili levikuga kaovad paljud piirangud ning tekivad uued võimalused.

Võimalus mobiilitarkvara tootjatele?
Microsofti väljapakutud e-tervise
rakendus kirjaoskamatutele,
kus haige määrab oma sümptomid
piltide järgi (foto: Betanews)
Gigantidest mobiilifirmad Indias otsivad teid kasvuturu monetiseerimiseks, mis on potentsiaalseks võimaluseks mobiilitarkvara tootjatele. On palju ületamist vajavaid tõrkeid. Niivõrd suures riigis, kus on 23 ametlikku keelt, maailma kõige rohkem vaeseid ja kõrge kirjaoskamatuse tase, on asi keerukam. Kuid kui on nutti mõelda välja vajadusi kattev toode ja julgust võtta riske, on Indias ootamas sadu miljoneid tehnoloogiasõbralikke (uusi) tarbijaid. Kliendina on oma raha välja käimas näiteks tänaseks 164 miljonit India mobiilikasutajat vahendav Bharti Airtel, kes tervitaks vajalikku ja head uut lahendust.

E-riigi asemel m-riik
Kuigi ootused m-arengute osas on Indias kõrged, on pall selleks eelduste loomisel paljuski riigi käes. Kõigepealt peab parlament kiitma heaks poliitikadokumendi, et tegevused ühtselt suunatud oleks. Nii on India esimene riik maailmas, kus on valmimas m-riigi poliitka – terviklik komplekt seadusandlusest, stiimulitest ja algatustest m-riigi arendamiseks. India kontekstis on selline samm väga vajalik - kõrgemalt kinnitamata plaanita tegevust peetakse korruptsioonialtiks ja ebaefektiivseks.

M-riigi unistust aitab lähemale tuua ka tõik, et käima on lükatud megaalgatus kõigile indialastele individuaalsete isikukoodide andmiseks. Isikukoodi olemasolu on m-valitsuse projekti, aga ka eraturu m-teenuste vundamendiks, kuna aitab üle saada isikute digitaalse identifitseerimise probleemist.

Lisaks muudele positiivsetele arengutele väärib ehk Eesti kontekstis mainimist veel tõik, et India telekomiministeerium on saatnud Eestisse õppima kõrgetasemelise e-riiki tudeeriva delegatsiooni.

Kõik see koos - m-riigi poliitika, valmisolek väljast kogemust omandada ja isikukoodi projekt - annavad lootust, et eelkirjeldatud m-arengud ei jää siiski riigi ja reeglistike taha pidama.

Mis Eestil Indiast?
India poliitikute ja kõrgete ametnike tähelepanu oleme oma e-riigiga pälvinud ja see on kindlasti märk omaette. Aga küsmus jääb, et kuidas enda imetleda laskmisest kaugemale jõuda ja seda, mis meil on, teadmiste ja teenuste ekspordiks pöörata? India mobiilirevolutsiooniga seoses võiks Eesti ettevõtjale ja otsustajale olla mõttekohaks:
  • Millised m-tarkvara või m-teenuseid võiks Eesti IT-ettevõtted India turule pakkuda?
  • Milliseid e-riigiga seotud teadmisi või IT-lahendusi saame sealhulgas mobiiliplatvormile üle viia ja India turu jaoks kohandada?
  • Mis võib takistada Eesti ettevõtteid India turule murdmast ja mida saab näiteks riik teha, et neid tõrkeid vähendada?
  • Kuidas saada Eesti ideed ja lahendused India suurusele turule skaleeritavaks?


Loe edasi: Audiitorfirma KPMG on koostanud väga hea ülevaatliku raporti India telekomisektorist, millest huvi korral suurepäraselt lisainfot leiab.

1 kommentaari :

Siim Esko ütles ...

Teema jätkuks, vaatamata tugevale trendile kasvu suunas, vaevleb India mobiilioperaatorid kasumivaeguse käes. Sellest lähemalt Economistis: http://www.economist.com/node/18836120

Operaatorite kasumivaegus ei tähenda seda, et tarkvaratootjatel seal võimalust poleks. Ühe õnnetus on teise võimalus. Võimalus midagi pakkuda sõltub jätkuvalt sellest, kui suurt lisandväärtust kliendile tuuakse. Kui India mobiilioperaatoritele välja pakkuda toode, mis täiendavat tulu sisse toob, siis antud kasumivaeguse taustal on see muutumas aina väärtuslikumaks.

Postita kommentaar