Teisipäev, 24. mai 2011

Võitlus elektriautode kasumipiruka pärast

Pilt: World Bank / PRTM Management Consultants


Kui elektriautode müügiargument on ennekõike leevendus ökomuredele ja puhtam linnakeskkond, siis tootjad ja teenusepakkujad arvutavad kasu märksa mõõdetavamas vääringus. Bain & Company on peamiselt energiafirmadele suunatud teemapaberis Is your electric vehicle strategy shock-proof? (Kas su elektriauto strateegia on löögikindel?) välja arvutanud, et keskmise elektrisõiduki pealt saaks kogu auto elutsükli vältel - 10 aasta jooksul - puhaskasumit teenida umbes 3000 eurot ning enamus sellest jääb just väljapoole autode tootmist.

Teisipäev, 10. mai 2011

Tuleviku turist on ostuhimuline hiinlane

Pilt: BCG
Viisteist aastat tagasi ennustas Maailma Turismiorganisatsioon (UNWTO), et 2020. aastal on 100 miljoni reisijaga Hiina maailma suuruselt neljas turismiturg. Viimaste aastate areng näitab aga, et sellest verstapostist möödub Hiina oluliselt varem. Konsultatsioonifirma Boston Consulting Group (BCG) prognoosib oma märtsikuises raportis Taking off: Travel and Tourism in China and Beyond, (Õhkutõus: reisimine ja turism Hiinas ning kaugemal) et juba 2013. aastal saab riigist suuruselt teine reisi- ja turismiturg maailmas. 2020. aastaks aga peaks välisreisijate arv jõudma järgi ka USA-le ja Hiinast saab suurim turismiturg, mida maailm seni on näinud. Arvestades, et enamik arenenud turge tammuvad paigal, peaksid reisifirmad kasvuotsinguil suunama oma pilgud just Hiina suunas. Võimalusi jagub nii sealsest siseturismist huvitatutele kui ka neile, kes soovivad hiinlastele laia maailma tutvustada.

Esmaspäev, 2. mai 2011

Vananev Euroopa peab Tulemaa indiaanlastelt õppimaVõib tunduda imelik, et kaks sajandit tagasi oskas juhuslik Tulemaa indiaani jõmpsikas Darwinile selgitada seda tõde inimaju iseärasuste kohta, milleni uurijad on jõudnud alles viimaste aastate jooksul. Nimelt seda, et aju vananemine ei toimu kaugeltki nii, nagu seda meil seni ette on kujutatud. Et inimese füüsiline ja vaimne vananemine võivad oluliselt erineda ja seda asjaolu saavad vananevad ühiskonnad aruka elukorraldusega enda kasuks pöörata.

Alljärgnev on allakirjutanu kollaaž paljudest allikatest. Esiteks Charles Darwin poolt omal ajal Tulemaal kuuldust, siis New York Times'i tervise- ja meditsiiniala toimetaja Barbara Strauchi blogist Harvard Business Reviews, Economisti käesoleva aasta 9 aprilli juhtkirjast ja 4 aprillil BBC-is uudisena  taas üles riputatud soomlaste tööea nihutamise vanast programmist. Kokkupanduna pakuvad need seigad ühe võimaliku lahenduse vananemise probleemile.