esmaspäev, 21. märts 2011

Megatrendidest taganttuul uueks kasvuks

Pilt: BCG
21. sajandi võitjad omavad selgepiirilist ja ambitsioonikat visiooni ning on strateegiliselt väledad tegutsema. Nii väidab globaalne konsultatsioonifirma Boston Consulting Group (BCG) ja soovitab ühtlasi uute kasvuvõimaluste leidmiseks megatrendi-prillid pähe panna. Hiljuti avaldatud selleteemaline kirjatükk Megatrends: Tailwinds for Growth in a Low-Growth Environment (Megatrendid: taganttuul kasvuks madala kasvuga keskkonnas) on suunatud küll (suur)ettevõtetele, kuid kehtib sama hästi ka riikidele, kes globaalses võistluses investeeringute ja talentide pärast peavad edu saavutamiseks õppima käituma nagu suurettevõtted.

Meremehed teavad, et pärituul viib sihtkohta kiiremini ja säästab energiat. Majanduskriisi järgses kiduras kasvukeskkonnas saavad kiirendust otsivale ettevõttele sellist taganttuult pakkuda megatrendid.

Megatrendid on suured trendid, millel on majanduse võimaluste ja riskide maastikku ümberkujundav jõud. Linnastumine, globaliseerumine, kliima soojenemine, on-line kogukondade kasv, Aasia esiletõus jms on näited sellistest tuleviku tegevuskeskkonda vormivatest globaalsetest mõjujõududest. Nendega kaasas käiv vanade struktuuride ja ärimudelite asendumine uutega annab ettevõtetele, kes võimalikku muutuste kulgu ette läbi mängivad ja strateegilise väledusega tegutsevad, konkurentide ees eelise. Kusjuures küsimus ei ole mitte selles, kas megatrend on “uus”, vaid pigem selles, kas ettevõtte plaanid selle kasvu ja arengut ajas arvesse võtavad.

Megatrendid: vana uus uudis
Megatrendid ei ole tsunaami, mis saabub ette hoiatamata ja pühib hetkega kõik oma teelt. Megatrendidel võib võtta aastakümneid enne, kui nad on piisavalt jõudu kogunud selleks, et siis plahvatada ja konkurentsikeskkond ümber kujundada. Pikas avadumisajas on peidus nii head kui ka vead:

  • Olles üsna hästi nähtavad ja usaldusväärsed, annavad megatrendid juhtidele piisavalt aega, et hinnata nende võimalikku mõju ja kavandada strateegiaid, millega muutuvas keskkonnas oma läbilöögivõimalusi suurendada.
  • Teisalt paneb megatrendide pikk hoovõtt ettevõtte juhte neid unustama – tihti mõtlevad ettevõtted, et on megatrende juba oma plaanides arvesse võtnud, unustades tegelikult nende kujunemist jälgida ja plaane vastavalt sellele kohandada.

Megatrendidest kasu lõikamine nõuab juhtidelt mentaalset kui mitte füüsilist distantseerumist igapäeva tegemistest. Neid nägema on võimelised ettevõtted, mis tegutsevad nagu kogenud rännumehed, kes ära eksides ronivad kõrgeima mäe või puu otsa, et näha kaugemat perspektiivi: kus nad on, kuhu neil tuleb minna ja kuidas muutuv ilm seda teekonda mõjutab. Praktikas on juhid aga liiga tihti ametis lühiajaliste lahingute löömisega, olles pimestatud sellest, mida nad tuleviku kohta juba teavad või arvavad teadvat ja ignoreerides suure pildi olulisust.

Megatrendid on kriisikindlad
Hiljutine langus maailma majanduses oli megatrendidele heaks testiks. Olukorrast välja tulnud või selle najal isegi jõudu kogunud trendid on nüüd, majanduse taastudes, kindlasti juhtide tähelepanu väärt.

Enamus megatrendidest jätkas kasvu ka kriisi ajal (allikas: BCG)BCG seirab megatrende juba aastast 2005. Nende väitel jätkasid 80% suurtest trendidest kasvamist ka majanduslanguse ajal ning 30% said kriisist koguni jõudu juurde. Seevastu need, mis kriisi läbi nõrgenesid, on enamjaolt seotud jõukuse vähenemisega, mis tähendab, et vastavalt majanduse ja rikkuse taastumise tempole on oodata ka nende taastulemist.

Hõbejuukseliste turul vedeleb raha laual
Kasvu jätkanud megatrendide üks näide on elanikkonna vananemine. Futuristid tuginevad tihti demograafilistele trendidele, kuna need on suhteliselt stabiilsed ja kestavad üle majandustsüklite.

Vaatamata sellele on ettevõtted üsna aeglased demograafilisi muutusi oma ärivõimalusteks tõlgendama võttes seda kui vana uudist ja jättes nii “raha lauale vedelema”. Näiteks hinnatakse hõbejuukseliste turu (kaubad ja teenused 60+ tarbijatele) mahuks globaalselt 700 miljardit USD. See turg sisaldab endas rohkelt uusi kasvuvõimalusi väga laiale ampluaale ettevõtetele alates kosmeetika ja toiduainete tootjatest lõpetades finatsteenustega.

Lisaks demograafilistele trendidele jätkasid kriisi ajal kasvu ka mitmed teised grupeerudes järgmiste suuremate märksõnade alla: tervis ja heaolu, tehnoloogiad, ressursinappus, linnastumine, keskklassi tarbijate kasv kiiresti arenevates majandustes nagu nt India jms.

Suurimad trendid on kobardunud Aasia tõusu ümber
Megatrendide klaster on grupp üksteist võimendavaid trende, mis kokku kasvades muutust konkurentsikeskkonnas kiirendavad. Suurim selline trendide kobar on seotud Aasiaga – Hiina ja India kasvuga.

Kuigi globaalsed ettevõtted omavad Hiina strateegiaid, on vähesed neist võtnud arvesse seda kiirust, millega sealse keskklassi kasv rannikuäärsetest linnadest edasi liigub. Näiteks 2005. aastal sai Hiinas tarbekaupadega tegelev firma 70% keskklassi tarbijatest kätte 70-s asukohas tegutsedes. Praegu tuleks samasuguse kaetuse saavutamiseks tegutseda juba 240-s ja 2020. aastaks juba üle 400-s asukohas. Mida selline areng ettevõtetele tähendab? Hiinas juba tegutsejad peavad ennast valmis seadma turu kiirendatud kasvuks, tänased mahajääjad aga saavad turu dünaamikat ära kasutades uute asukohtade kaudu siseneda ja nii senistele liidritele arvestatavat konkurentsi pakkuda. Hea lugu General Electric’u Aasia strateegiast on Harvard Business Review’s.

Tulevikutark strateegia: uisuta sinna, kus litter olema hakkab*
Megatrendide arengut pidevalt seirav ja oma äri konteksti tõlgendav ettevõte suudab tegevuskeskkonna muutustest tekkivaid võimalusi enne teisi märgata ja otsusekindlalt tegutsedes konkurentsieelist saavutada. Reageerimise kiirus on oluline, sest trendide paisudes lüheneb neile vastamiseks antud aeg.

* laenatud hokiajaloo suurkuju Wayne Gretzky ütlusest: „I skate to where the puck is going to be, not where it is going“.

0 kommentaari :

Postita kommentaar