esmaspäev, 21. veebruar 2011

Kui reaalne on uue maailmaraha teke?


Finantskriis ja kiirelt kasvav USA riigivõlg on tõstnud päevakorda maailma rahasüsteemi tuleviku. Räägitakse kullastandardile tagasimineku vajadusest, dollari asendamisest mingi uue maailmarahaga ja mitmetele reservvaluutadele tuginevast maailma rahasüsteemist, IMF võimalikust rollist selles protsessis.

Täna ei tea keegi, kuhu rahamaailm suundub. Kuid vaatamata erinevustele tulevikunägemises domineerib siiski konsensus selles, et praegune, dollari domineerimisele tuginev olukord muutumatult säilida ei saa.

Järgneva ülevaate koostamisel on olnud aluseks IMFi, Hiina keskpanga presidendi, Robert Zoellicku, Fred Bergsteni ja Robert Madseni materjalid ja kirjutised.

Kui rääkida mingi maailmaraha põhimõttelisest võimalikkusest, siis siin midagi erakordselt uut ju ei ole. Enamiku ajaloolisest ajast on kaubandus maailmas baseerunud maailmaraha - kulla ja vähemal määral ka hõbeda kasutamisel. Kaudselt oli kuld ka Bretton Woodsi süsteemis, see on II Maailmasõja lõpust kuni eelmise sajandi seitsmekümnendate alguseni maailmarahaks, sest US dollar oli vahetatav kulla vastu fikseeritud suhtega üks unts = 35 USD ja kõik ülejäänud turumajanduslikud valuutad omakorda seotud dollariga.

Bretton Woodsi süsteemi lõppemisega väljus kuld mängust ja alles jäi dollar, millega sai tasuda arveid, kuid mille vahetamise kohustust millegi muu, kui mõne teise dollari vastu, Ameerikal polnud. Paraku on läinud nii, et samamoodi, nagu ühel päeval ei suutnud kulla alusel olnud dollar enam maailmaraha funktsiooni täita, on selle ülesande täitmine muutunud keeruliseks ka tänasele dollarile. Kui seitsmekümnendatel ei pidanud vastu USA Fort Knoxis hoitav kullavaru, siis nüüd andis järele USA majanduslik tugevus.

Sellele vaatamata ei paista kulda või sõjajärgsete aastate tugevat ja stabiilset dollarit asenda suutvat raha kuskilt tulemas. Kulla tagasitulek pole ilmselt otstarbekohane, aga kui raske on tänapäevase tõelise ülemaailmse ühisraha sünd, seda teame euro kasvuprobleemidest vägagi hästi. Selles maailmas kus elavad lihast ja verest inimesed pole see ilmselt võimalik.

On ilmne, et dollar jääb veel inimpõlveks või paariks maailma kõige levinumaks valuutaks, euro aga võib oma kohta hoida ja isegi mõnevõrra tugevdada. Kuid praegustest arengutest paistab välja ka kiirelt kasvavate majandustega riikide, BRIC maade, eriti aga Hiina rahvusliku valuuta positsiooni kiire tugevnemine. Kuid Hiina ja teiste rahvusvaluutade asumine laialt kasutatavate reservvaluutade ritta ei saa toimuda väga kiirelt, sest selleks peavad need valuutad muutuma täiesti vabalt konverteeritavaks ja laskma turul oma vahetuskurssi kujundada, millest näiteks Hiina pole hetkel üldsegi huvitatud, sest neile meeldib ise vahetuskurssi fikseerida .

Samas on selge, et mitmele olulisele valuutale tuginev rahasüsteem on tunduvalt keerulisem ja konflikte põhjustav kui seda oli senine, dollari hegemooniale põhinev.

Mulle tundub, et neid võimalikke konflikte ja sellest tulenevaid ohtusid ennetada ja leevendada püüdes pakkuski IMF välja oma ettepanekud uue maailmaraha loomiseks SDR modifitseerimise baasil. See raha ei saaks küll kuskil igapäevaseks käibevahendiks vaid oleks ankruks, mis aitaks rahaturgude ja rahvuslike valuutade kõikumist vähendada, hoida korda rahvusvahelises rahamajanduses. IMF saaks siis lisaks praegustele funktsioonidele veel dollarist stabiilsemaks ankruks paljudele teistele valuutadele ja oleksomalaadseks rahamajanduslikuks WTOks mis kehtestaks maailma rahamajanduse osas analoogilised mängureeglid WTO lepetega kaubanduses.

Seda kui keeruline sellisele leppele jõudmine saab olema ja kui raske on toimiva mehhanismi loomine, võime ette kujutada nendest raskustest, mis on seotud hoopis väiksema ja lihtsama süsteemi loomise ning käigushoidmisega Euroopas. Kuid nii nagu maailm vajas saatuslike konfliktide ärahoidmiseks ja arenguks ühtset kauplemiskorda, vajab ta ka midagi sellist, millele võiks toetuda maailma rahamajandus. Alternatiiviks oleks valuutasõjad multipolaarses maailmas ja nende saabumiseks ei tuleks mitte kellelgi mitte midagi võtta. Seda loomulikult siis, kui nad juba alanud ei ole.

1 kommentaari :

Richard Majece ütles ...

In all cases, if you want to get the job, it will be useful for you to read https://essaysreasy.online/blog/how-to-write-a-cover-letter. I hope it will help you with writing cover letter.

Postita kommentaar